HTML Document Gradatii de merit 2017

 

 


Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie organizează concursul intern pentru acordarea gradaţiilor de merit în anul 2017, conform Metodologiei UPB care include condiţiile de eligibilitate, procedurile şi calendarul competiţiei.

Dosarele candidaţilor se depun la Directorul DBB (Birou etaj III, corp F, Polizu) pană la data de 15.05.2017.

În şedinţa Consiliului DBB din data de 18.05.2017 s-a hotărat să se recomande Consiliului Facultăţii de Inginerie Medicală lista candidaţilor propuşi de DBB pentru obţinerea gradaţiei de merit începând cu 1.06.2017:

Prof. dr. ing. Sorin Ion Jinga

Conf. dr. ing. Alina Machedon

Prof. dr. ing. Izabela Cristina Stancu