HTML Document Concursuri pentru posturi didactice 2018-19


Anul universitar 2018 – 2019

Semestrul 1

 

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie organizează concurs pentru postul

ASISTENT nr. 16 pe durată determinată

Disciplinele:  Ştiinţa materialelor bioceramice

Domeniul ştiinţific: Inginerie chimică

 

Atribuţiile aferente postului As. 16 sunt corespunzătoare statului de funcţii al DBB.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

* 3 – 10 octombrie 2018 – înscrierea candidaţilor (dosarele se depun la Rectorat, sala R207)

* 16 – 19 octombrie 2018 – desfăşurarea probelor de concurs

* avizarea Raportului Comisiei de concurs în Consiliul Facultăţii pană la 24.10.2018 şi aprobarea Senatului UPB pană la 30.10.2018. Candidatul declarat admis va ocupa postul începand cu data de 1.11.2018.

 

Cadrul legal. Concursul se desfăşoară în cadrul legal stabilit de: LEN nr. 1/2011, HG nr. 457/2011, OUG 92/2012, HG 36/2013, OUG 117/2013, OUG 49/2014, oug 96/2016, OMEN 3850/2017, OMENCS 6129/2016 [MO, I, 123/15.02.2017], Metodologia UPB actualizata în 2017 în acord cu schimbările de legislaţie în domeniu.

 

Desfăşurarea concursului:

Înscrierea candidaţilor se face conform cu Metodologia UPB şi cu respectarea calendarului concursului, în perioada 3 – 10 octombrie 2018, prin depunerea dosarului la Rectorat sala R207 şi depunerea unui set complet de lucrări ştiinţifice la DBB sala F319.

Probele de concurs. Pentru concursul de Asistent se susţin: probă scrisă, probă orală şi probă practică, conform planificării următoare:

               Proba practică                   18.10.2018, ora 9:00, sala D012

               Proba orală                        18.10.2018, ora 10:00, sala D012

               Proba scrisă                       18.10.2018, ora 12:00, sala F321

     Tematica probelor este stabilită de comisia de concurs şi este conformă cu conţinutul disciplinelor din post.

Comisia de concurs are următoarea componenţă:

1. Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA – Preşedinte – Univ. “Politehnica” Bucureşti

2. Prof. dr. ing. Georgeta VOICU – Membru – Univ. “Politehnica” Bucureşti

3. Prof. dr. ing. Izabela Cristina STANCU – Membru – Univ. “Politehnica” Bucureşti

4. Prof. dr. ing. Ştefania Paula STOLERIU – Membru – Univ. “Politehnica” Bucureşti

5. Conf. dr. ing. Mariana IONIŢĂ – Membru – Univ. “Politehnica” Bucureşti

 

Candidaţi înscrişi: Cucuruz Andreia


Pe baza voturilor exprimate în şedinţa sa din 18.10.2018, Consiliul facultăţii avizează raportul asupra concursului întocmit de comisia de concurs, şi ca urmare recomandă ca postul poz. 16, de Asistent, de la Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie să fie ocupat de către candidata drd. ing. CUCURUZ Andreia.