HTML Document Concursuri pentru posturi didactice 2018-19


Anul universitar 2018 – 2019

Semestrul 1

 

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie organizează concurs pentru posturile didactice pe durată nedeterminată:

Şef lucrări poziţia 5, disciplinele: Bioelectromagnetism; Informatică aplicată 1. Domeniu ştiinţific: Inginerie electrică 

Şef lucrări poziţia 6, disciplinele: Biologie celulară şi moleculară; Fiziopatologie generală. Domeniu ştiinţific: Biologie

 

Anunţul a fost publicat în MO al Romaniei partea III, nr. 1359/05.12.2018.

 

Atribuţiile aferente posturilor sunt corespunzătoare statului de funcţii al DBB (Ş.l. 5Ş.l. 6).

 

Calendarul desfăşurării concursului (extras de interes pentru candidaţi):

* 514 decembrie 2018 şi 725 ianuarie 2019 – înscrierea candidaţilor (dosarele se depun la Rectorat, sala R207, în zilele lucrătoare)

* 18–21 februarie 2019 – desfăşurarea probelor de concurs; 21.02.2019 comunicarea publică a deciziei comisiei de concurs 

* 2226 februarie 2019 – contestaţii (exclusiv cu referire la respectarea procedurilor legale)

* avizarea Raportului Comisiei de concurs în Consiliul Facultăţii pană la 26.02.2019 şi aprobarea Senatului UPB pană la 28.02.2019. Candidatul declarat admis va ocupa postul începand cu data de 1.03.2019.

 

Cadrul legal. Concursul se desfăşoară în cadrul legal stabilit de: LEN nr. 1/2011, HG nr. 457/2011, OUG 92/2012, HG 36/2013, OUG 117/2013, OUG 49/2014, oug 96/2016, OMEN 3850/2017, OMENCS 6129/2016 [MO, I, 123/15.02.2017], HG 883/2018, Metodologia UPB actualizata în 2018 în acord cu schimbările de legislaţie în domeniu.

 

Informaţii publice despre concurs:

http://jobs.edu.ro (MEN, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti)

https://upb.ro/didactice-si-de-cercetare  (UPB, Posturi vacante, Didactice şi de cercetare)

http://www.dbb.pub.ro  (DBB, Anunţuri, Concursuri posturi didactice)

 

Desfăşurarea concursului:

Înscrierea candidaţilor se face conform cu Metodologia UPB şi cu respectarea calendarului concursului, prin depunerea dosarului la Rectorat sala R207 şi depunerea unui set complet de lucrări ştiinţifice la DBB sala F319. Lista documentelor care formează dosarul de concurs se gaseşte în Metodologia UPB (subcapitol II.5, pg. 7).

Probele de concurs: o prelegere publică cu o tematică din conţinutul disciplinelor didactice cuprinse în post (Ş.l. 5Ş.l. 6); tematica este stabilită de fiecare comisie de concurs şi comunicată candidaţilor înscrişi, în perioada premergătoare susţinerii probei.

Candidaţi: la finalizarea perioadei de înscriere s-a constatat următoarea situaţie

           Post Ş.l. 5 - nici un candidat înscris

           Post Ş.l. 6 - candidat înscris: dr. BANCIU Daniel Constantin

           Alte informaţii despre organizarea şi desfăşurarea concursurilor la UPB

Rezultatul probelor de concurs: Comisia de concurs a analizat dosarul candidatului dr. BANCIU Daniel Constantin şi a evaluat prelegerea prezentată public de dansul, la data de 18.02.2019, cu tema  Structura şi funcţiile ribozomilor. Sinteza proteinelor. În raportul său, comisia recomandă ca postul Ş.l. 6 să fie ocupat de domnul dr. BANCIU Daniel Constantin.