HTML Document Concursuri pentru posturi didactice


Anul universitar 2016 - 2017

Semestrul 2

 

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie organizează concurs pentru postul de

Conferenţiar universitar, poziţia 3,

Disciplinele: Ingineria implantelor pentru ţesuturi moi; Inginerie tisulară.

Domeniul ştiinţific: Inginerie chimica.

publicat în MO al Romaniei, partea a III-a, nr. 569/28.04.2017

 

Calendarul desfăşurării concursului:

    * 28.04 - 9.06.2017 - înscrierea candidaţilor (dosarele de concurs se depun la RECTORAT, sala R207)

    * 28.06 - 6.07.2017 - desfăşurarea probelor de concurs şi publicarea deciziei comisiei de concurs

    * 6.07 - 12.07.2017 - depunerea eventualelor contestaţii (admisibile exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

    * avizarea Raportului Comisiei de concurs în Consiliul Facultăţii pană la 13.07.2017 şi în Senatul UPB pană la 18.07.2017

Candidatul declarat admis va ocupa postul începand cu anul universitar 2017 - 2018.

 

Concursul se desfăşoară în cadrul legal stabilit de: LEN nr. 1/2011, HG nr. 457/2011, OUG 92/2012, HG 36/2013, OMECTS 6560/2012, OMECTS 4204/2013 şi Metodologia UPB/2013

 

Informaţii:

http://jobs.edu.ro (MEN, Universitatea "POLITEHNICA" din BUCURESTI)

http://www.upb.ro/jobs.html  (UPB, Administratie, Posturi didactice vacante)

http://www.dbb.pub.ro (DBB, Anunţuri, Concursuri pentru posturi didactice)