HTML Document Concursuri pentru posturi didactice


Anul universitar 2016 - 2017

Semestrul 2

 

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie organizează concurs pentru postul de

Conferenţiar universitar, poziţia 3,

Disciplinele: Ingineria implantelor pentru ţesuturi moi; Inginerie tisulară.

Domeniul ştiinţific: Inginerie chimica.

publicat în MO al Romaniei, partea a III-a, nr. 569/28.04.2017

 

Programele analitice ale disciplinelor din postul Conf. 3. (pdf)

 

Calendarul desfăşurării concursului:

    * 28.04 - 9.06.2017 - înscrierea candidaţilor (dosarele de concurs se depun la RECTORAT, sala R207)

    * 28.06 - 6.07.2017 - desfăşurarea probelor de concurs şi publicarea deciziei comisiei de concurs

    * 6.07 - 12.07.2017 - depunerea eventualelor contestaţii (admisibile exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

    * avizarea Raportului Comisiei de concurs în Consiliul Facultăţii pană la 13.07.2017 şi aprobarea în Senatul UPB pană la 18.07.2017

Candidatul declarat admis va ocupa postul începand cu anul universitar 2017 - 2018.

Concursul se desfăşoară în cadrul legal stabilit de: LEN nr. 1/2011, HG nr. 457/2011, OUG 92/2012, HG 36/2013, OMECTS 6560/2012, OMECTS 4204/2013 şi Metodologia UPB/2013

 

Informaţii:

http://jobs.edu.ro (MEN, Universitatea "POLITEHNICA" din BUCURESTI)

http://www.upb.ro/jobs.html  (UPB, Administratie, Posturi didactice vacante)

http://www.dbb.pub.ro (DBB, Anunţuri, Concursuri pentru posturi didactice)

 

 

Desfăşurarea concursului:

Proba de concurs: Prelegere publică privind activitatea desfăşurată, dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale

Programarea concursului: 03.07.2017, ora 11:00, sala F321 D018 (Polizu)

Comisia de concurs:

         Prof. dr. ing. Sorin Ion JINGA, UPB - Preşedinte

         Prof. dr. ing. Izabela Cristina STANCU, UPB - Membru

         Prof. dr. ing. Dragoş Mihael CIUPARU, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti - Membru

         Prof. dr. ing. Gabriela CARJA, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi - Membru

         Prof. dr. Marieta COSTACHE, Universitatea Bucureşti - Membru

         Prof. dr. Anişoara CÎMPEAN, Universitatea Bucureşti - Membru Supleant

         Prof. dr. ing. Cătălin ZAHARIA, UPB - Membru Supleant

 

Candidaţi înscrişi: Dr. ing. Mariana IONIŢĂ (CV, Lista lucrari, Anexa3-indeplinire standarde comisie CNADCU)

 

Finalizarea concursului:

La data de 3 iulie 2017 candidata dr. ing. Mariana Ioniţă a susţinut proba de concurs “Prelegere publică privind activitatea desfăşurată, dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale”, urmată de discuţii şi opinii exprimate de membrii comisiei şi de asistenţă. Proba s-a finalizat cu acordarea de către comisia de concurs a calificativului FOARTE BINE.  Comisia de concurs, cu 5 voturi “pentru” şi 0 + 0 voturi “contra + abţineri” a recomandat în urma deliberărilor ca postul să fie ocupat de candidata dr. ing. Mariana IONIŢĂ.

La data de 13 iulie 2017 concursul a fost prezentat şi discutat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie Medicală. Membrii Consiliului prezenţi la şedinţă (12 persoane prezente din efectivul total de 15 membri) au avizat favorabil raportul asupra concursului şi decizia comisiei. Cu 12 voturi “pentru” şi 0 + 0 voturi “contra + abţineri” Consiliul FIM a recomandat ca postul să fie ocupat de candidata dr. ing. Mariana IONIŢĂ.

Rezultatul concursului a fost aprobat prin vot în şedinţa Senatului UPB din data de 18 iulie 2017.