HTML Document Concursuri pentru posturi didactice


Anul universitar 2017 - 2018

Semestrul 2

 

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie organizează concurs pentru postul de

Şef de lucrări, poziţia 4

Disciplinele: Microbiologie; Biologie celulară şi moleculară

Domeniul ştiinţific: Biologie

publicat în MO al Romaniei, partea a III-a, nr. 345 / 24.04.2018

 

Atribuţiile aferente postului Ş.l. 4. conform statului de funcţii al DBB

 

Calendarul desfăşurării concursului:

    * 24.04 - 8.06.2018 - înscrierea candidaţilor (dosarele de concurs se depun la RECTORAT, sala R207)

    * 24.06 - 3.07.2018 - desfăşurarea probelor de concurs şi publicarea deciziei comisiei de concurs

    * 4.07 - 10.07.2018 - depunerea eventualelor contestaţii (admisibile exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

    * avizarea Raportului Comisiei de concurs în Consiliul Facultăţii pană la 11.07.2018 şi aprobarea în Senatul UPB pană la 17.07.2018

Candidatul declarat admis va ocupa postul începand cu semestrul I al anului universitar 2018 - 2019.

 

Concursul se desfăşoară în cadrul legal stabilit de: LEN nr. 1/2011, HG nr. 457/2011, OUG 92/2012, HG 36/2013, OUG 117/2013, OUG 49/2014, OUG 96/2016, OMEN 3850/2017, OMENCS 6129/20.12.2016 [MO, I, 123/15.02.2017], Metodologia UPB actualizata in 2017 în acord cu schimbările de legislaţie în domeniu.

 

Informaţii:

http://jobs.edu.ro (MEN, Universitatea "POLITEHNICA" din BUCURESTI)

http://www.upb.ro/jobs.html  (UPB, Universitate, Posturi vacante, Didactice si de cercetare)

http://www.dbb.pub.ro (DBB, Anunţuri, Concursuri pentru posturi didactice)

 

 

Desfăşurarea concursului:

  Înscrierea candidaţilor se face conform cu Metodologia UPB  şi respectand calendarului concursului, în perioada 24.04 - 8.06.2018, prin depunerea dosarului la Rectorat sala R207 şi depunerea unui set complet de lucrări ale fiecărui candidat la DBB sala F319.

Proba de concurs: Prelegere publică cu o tematică din conţinutul disciplinelor didactice din postul de Sef Lucrări, poz. 4. 

Tematica probei de concurs (curs) se selectează de către comisia de concurs, după numirea acesteia, din conţinutul disciplinelor didactice incluse în post 

   Programarea concursului: 27 iunie 2018, ora 9:00, sala F324 (Polizu). Proba: prelegere de tip curs didactic cu tema "Membrana plasmatică – structură şi funcţii. Funcţia de transport a membranelor celulare. Transportul moleculelor şi ionilor" din conţinutul disciplinei de Biologie celulară şi moleculară 

Comisia de concurs

         Preşedinte: Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

         Membri:     Prof. dr. Ioana DEMETRESCU, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

                            Prof. dr. ing. Izabela STANCU, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

                            Prof. dr. Sorin Ştefan ARAMĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti 

                            Conf. dr. Adrian IFTIME, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti 

         Supleanţi:   Prof. dr. ing. Georgeta VOICU, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

                            Prof. dr. ing. Mariana IONIŢĂ, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

                            Ş.l. dr. ing. Alina HOLBAN, Universitatea din Bucureşti 


Candidaţi înscrişi (numele candidaţilor şi documentele de concurs sunt anunţate după încheierea perioadei de înscrieri)

dr. Adela BANCIU (documente candidat - CV, Lista lucrari, Anexa3-indeplinire standarde comisie CNADCU)

 

Rezoluţia comisiei de concurs - după desfăşurarea probei de concurs şi analizarea dosarului candidatei, decizia comisiei de concurs, luată cu unanimitate, este ca doamna dr. Adela BANCIU să ocupe postul Ş.l. 4 la DBB.

 

Rezultatul final al concursului -  Prin hotărarea sa nr. 328/16.07.2018, Senatul UPB a validat rezultatul concursului desfăşurat la DBB în semestrul II al anului universitar 2018 - 2019, adică decizia comisiei de concurs, luată cu unanimitate, ca doamna dr. Adela BANCIU să ocupe postul Ş.l. 4 la DBB.

 

Concursul este publicat şi la Ministerul Educaţiei Naţionale: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=1&jid=20321