Folder Planul de învăţămant

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

 

PLAN DE INVATAMANT pentru programul de studii universitare de master (masterat de cercetare, 4 semestre)

Specializarea de INGINERIE MEDICALĂ (IM) ***

 

 

ANUL  I  

 

 

Semestrul 1 - 14 săptămâni

Evaluare

(E/V/P)

Semestrul 2 - 14 săptămâni

Evaluare

(E/V/P)

Cod

Denumirea disciplinei

C

S

L

P

p.c.

C

S

L

P

p.c.

UPB.14.01.O.01-01

Biofizica

1

-

1

-

3

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-02

Electronica medicala

1

-

1

-

3

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.A.01-03

Biologie celulara si histologie (optiune sgr. 1)

1

 

1

-

2

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.A.01-04

Biodinamica neliniara (optiune sgr. 2)

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-05

Metode de calcul si tehnici experimentale

1

-

1

-

2

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-06

Electrosecuritate si risc electromagnetic

1

-

1

-

3

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-07

Sisteme inteligente pentru aplicatii medicale

1

-

1

-

3

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-08

Biostatistica si complemente de matematici

1

-

1

-

2

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-09

Management in ingin clinica si legislatie medicala

1

1

-

-

2

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.01.O.01-10

Cercetare stiintifica 1

12 ore/săptămână

10

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.02.O.01-11

Modelare in ingineria biomedicala

 

 

 

2

-

1

1

4

V

UPB.14.02.O.01-12

Imagistica medicala

 

 

 

 

 

 

1.5

-

1.5

-

4

E

UPB.14.02.O.01-13

Bioelectromagnetism

 

 

 

 

 

 

1.5

-

1.5

-

4

E

UPB.14.02.O.01-14

Dinamica biofluidelor

 

 

 

 

 

 

1.5

-

1.5

-

4

E

UPB.14.02.O.01-15

Biomecanica

 

 

 

 

 

 

1.5

-

1.5

-

4

E

UPB.14.02.O.01-16

Cercetare ştiinţifică 2

 

 

 

 

 

 

12 ore/săptămână

10

V

 

Total  p.c.

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

ANUL II 

 

 

Semestrul 1 - 14 săptămâni

Evaluare

(E/V/P)

Semestrul 2 - 14 săptămâni

Evaluare

(E/V/P)

Cod

Denumirea disciplinei

C

S

L

P

p.c.

C

S

L

P

p.c.

UPB.14.03.O.01-17

Neurostiinte cognitive

1

-

1

-

3

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.03.O.01-18

Echipamente si proceduri de diagnostic si terapie medicala

2

-

2

-

4

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.03.O.01-19

Achizitia si prelucrarea semnalelor biomedicale

2

-

2

-

5

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.03.O.01-20

Echipamente de protezare si ortezare

2

-

1

1

5

E

 

 

 

 

 

 

UPB.14.03.O.01-21

Echipamente de investigatie si reabilitare medicala

1

-

1

-

3

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.03.O.01-22

Cercetare stiintifica 3

12 ore/săptămână

10

V

 

 

 

 

 

 

UPB.14.04.O.01-23

Cercetare, elaborarea lucrarii de disertatie

 

 

 

 

 

 

28 ore/săptămână

20

V

 

Examenul de disertaţie (prezentare lucrare disertaţie şi sesiune de discuţii, întrebări)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

10

  E

   Total  p.c.          30            30  

 

*** In conformitate cu ACREDITAREA efectuată în anul 2011 de comisia ARACIS şi cu Regulamentul UPB pentru studii de master.