Folder Inginerie Medicala (IM), 2002

2002

MOTIVAŢIE

O componenta esentiala a asigurarii calitatii vietii in societatile moderne este asistenta medicala accesibila si performanta, iar progresul medicinei, asigurarea unui nivel corespunzator al actului medical sunt conditionate in prezent de utilizarea echipamentelor si tehnicilor moderne pe care ingineria si stiintele exacte le pot pune la dispozitie. Toate sectoarele de activitate beneficiaza de progresul tehnic actual: echipamentul medical modern este produs utilizand asistenta tehnica inginereasca; metodele moderne de investigatie (vizualizare si masura) de mare acuratete, necesita un echipament specializat, modern; terapia moderna necesita asistenta in adecvarea si individualizarea shemelor de tratament anterior aplicarii lor.

Cercetarea in domeniul medical si insasi practica medicala moderna fac apel din ce in ce mai mult la tehnologiile stiintifice moderne, bazate pe dezvoltarea mijloacelor de calcul si informationale de mare performanta.

Consecinta a acestor evolutii, Ingineria Biomedicala se constituie ca domeniu interdisciplinar unde stiintele tehnice coopereaza la rezolvarea problemelor specifice Biologiei si Medicinii. Domeniul ingineriei biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperarii dintre personalul medical si specialistii in inginerie, informatica si stiinte exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de terapeutica si cercetare medicala.

La scara nationala, in spitale, servicii de crecetare, institutii educationale, scoli tehnice medicale sau la nivelul organismelor guvernamentale pentru elaborarea normelor specifice aparturii medicale se raporteaza o cerere majora de ingineri specialisti in bioinginerie. Pentru a raspunde cerintelor dinamicii pietii muncii este necesara pregatirea unui personal calificat.

Interesul crescand manifestat de mai multe facultati ale UPB (studenti si corp profesoral) pentru modernizarea ofertelor lor educationale prin dezvoltarea de sectii sau directii de specializare, precum si de colective de cercetare care se preocupa de acest domeniu au atins un nivel de acumulare la care este oportuna adoptarea unei strategii de dezvoltare pentru Bioinginerie la nivelul unui Departament UPB, integrat scolii clasice de inginerie.

Un program formativ in domeniul inginerie biomedicale este in primul rand interdisciplinar. Studii recente referitoare la tendintele si eficienta procesului educational orientat catre obiective profesionale arata ca educatia biomedicala trebuie sa se bazeze pe o programa tehnica moderna, focalizata spre aplicatii biomedicale. Aceasta abordare corespunde si obiectivului national de integrare in structurile academice si structurile si politicile profesionale europeane.

Prezentul program formativ Masterat in Ingineria Medicala (2 ani) asigura pregatirea unor specialisti capabili sa se integreze mediului medical modern si care, alaturi de corpul medical, sa contribuie la perfectionarea actului medical sau de cercetare in domeniul medical.

Acest program educational a fost perfectionat in urma contactelor avute cu scoli si institutii de profil, pentru cunoasterea programelor educationale oferite in domeniul Bioingineriei, pentru stabilirea unor cai si mijloace de comunicare cu reprezentanti ai acestor scoli care pot sprijini in mod efectiv dezvoltarea unui program academic, precum si pentru identificarea unor directii de cooperare in domeniile educational si de cercetare.

In UPB, preocupari in domeniul Ingineriei Medicale si Clinice exista de la inceputul anilor 70: la Catedra de Electronica Medicala (din 1970), la Catedra de Mecanica Fina (din 1971) si la Catedra de Masurari, Aparate si Convertoare Statice de Putere (din 1975) se tin cursuri de specialitate in domeniul echipamentelor medicale si al dispozitivelor de protezare. La aceste catedre sunt organizate laboratoare de specialitate si au fost rezolvate mai multe teme de cercetare contractate atat cu industria cat si cu unele spitale. La aceste catedre au fost sustinute mai multe teze de doctorat in domeniul Ingineriei Medicale si Clinice.

OBIECTIVE

Specializarea de masterat in domeniul Ingineriei Medicale oferita de Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie - Facultatea de Inginerie Medicala, UPB isi propune sa instruiasca specialisti care sa desfasoare activitati de cercetare, exploatare si asistenta tehnica in mediul medical - clinic sau cercetare.

Dificultatea pe care o ridica interdisciplinaritatea profilului profesional al acestui program formativ este adresata prin confluenta unei game largi de discip tehnice (inginerie electrica, electronica, automatica, mecanica, chimie), matematice (statistica, metode numerice, prelucare de semnal), medicale (elemente de anatomie si fiziologie, biofizica, biologie celulara). Rezultatul este un program de pregatire in Ingineria Medicala adresat absolventilor de studii superioare - profil tehnic clasic (inginerie), medicina sau stiinte exacte - care doresc sa se perfectioneze in aceasta ramura a Ingineriei Biomedicale.

Pentru studentii absolventi de studii superioare netehnice (medicina, biologie) sunt prevazute complemente de matematica si informatica, statistica medicala, iar pentru studentii absolventi de studii superioare tehnice sunt oferite notiuni introductive de anatomie si fiziologie umana, biofizica, biologie celulara.

O alta trasatura specifica a programului este orientarea cursurilor si aplicatiilor (laborator) spre probleme practice de actualitate, iar cercetarea este o componenta formativa importanta, pe toata durata programului. In acest mod se asigura o mai mare individualizare a pregatirii cursantilor, cu antrenarea lor in proiectele derulate in cadrul laboratoarelor. Sunt promovate mijloacele moderne de instruire, autoinstruire si lucrul in echipa.

Absolventii acestei forme de invatamant vor avea argumentele profesionale necesare integrarii, la scara nationala, in spitale, servicii de crecetare, institutii educationale, scoli tehnice medicale, firme de aparatura medicala, sau la nivelul organismelor guvernamentale pentru elaborarea normelor specifice aparturii medicale - domenii de activitate unde se inregistreaza o cerere majora de ingineri specialisti in bioinginerie.

Planurile de invatamant si continutul disciplinelor sunt actualizate periodic, in vederea unei integrari Europene, asa cum este conturat de Carta Alba a invatamantului Biomedical in Europa.

ASIGURAREA PREGĂTIRII

Personalul didactic care participa la realizarea planului de invatamant propus spre acreditare provine din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti, de la Facultatea de Biologie a Universitatii Bucuresti.

Titularii de disciplina sunt cadre didactice cu functii de baza in aceste universitati si care detin titlul stiintific de doctor. Experienta lor in domeniu este atestata de curricule profesionale corespunzatoare, precum si de recunoastere nationala si internationala.

BAZA MATERIALĂ

Baza materiala necesara bunei desfasurari a planului de pregatire este asigurata la UPB de facultatea de Inginerie Medicala si de cateva laboratoare din cadrul facultatilor partenere in acest program: Inginerie Electrica, Electronica si Telecomunicatii, Inginerie Mecanica şi Mecatronică. In cadrul parteneriatelor stabilite cu institutii medicale din Bucuresti, unele aplicatii se desfasoara la Catedra de Biofizica a UMF, la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni si la Spitalul de Ortopedie Foisor.

Informarea si documentarea sunt asigurate de Biblioteca UPB, bibliotecile catedrelor si laboratoarelor partenere in program. Aceste spatii de autoinstruire sunt prevazute cu personal de specialitate cu studii superioare. Prin eforturi importante, in ultimii ani, au fost achizitionate carti, publicatii si periodice de specialitate foarte valoroase, care alaturi de mijloacele clasice si moderne de prezentare (multimedia) asigura un nivel corespunzator de instruire si autoinstruire.

File Master of Sciences Program in Medical Engineering - articol prezentat la ATEE 2013