Folder Biotehnologie (BT)

Programul de masterat BIOTEHNOLOGIE nu se mai organizează la Facultatea de Inginerie Medicală începand cu anul universitar 2018 - 2019.

 

Prezentare generală a programului de master BIOTEHNOLOGIE

Asa cum se apreciaza la nivelul Comunitatii Europene stiintele vietii si biotehnologia sunt de importanta strategica pentru Europa in efortul acesteia de a deveni intr-o perspectiva medie (10 ani) una din primele economii din lume bazate pe cunoastere. Biotehnologiile preluand inovatiile din zona stiintelor vietii, a informaticii si comunicatiilor, a ingineriei chimice determina cresteri economice importante realizate de microorganismele modificate genetic care permit obtinerea de produsi farmaceutici, proteine terapeutice pentru ingrijirea sanatatii oamenilor si a animalelor, enzime industriale pentru alimentatie si industria detergentilor, bioremedierea mediului inconjurator (apa, aer, sol), obtinerea surselor energetice, a produselor chimice, recuperarea metalelor si a titeiului. De asemenea, sunt utilizate celule vegetale si animale modificate genetic, in agricultura, in silvicultura, medicina, etc.

Biotehnologia este un domeniu de aplicatii care are nevoie de o forta de munca inalt calificata, la nivelul cercetarii, la nivelul industriei si la nivelul structurilor guvernamentale de decizie si definire a politicilor de dezvoltare in domeniu pe termen lung.

La nivelul Universitatii Politehnica din Bucuresti exista programe de pregatire pentru unii dintre membrii echipei, cum ar fi:

la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor: inginer biochimist cu pregatire in cele 4 stiinte fundamentale: chimia, fizica, matematica, biologia si inginer chimist in domeniul protectiei mediului ;

la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: inginer mecanic cu pregatire in domeniul prelucrarii produselor agricole si de protectie a mediului;

la Facultatea de Energetica: inginer energetician specializat in ingineria protectiei mediului;

la Facultatea de Automatica si Calculatoare: inginer automatist cu pregatire si in conducerea bioproceselor.

Exista de asemenea unele centre de cercetare/formare continua, la Facultatea de Automatica si Calculatoare, la Facultatea de Energetica. De asemenea, in cadrul UPB a fost infiintat un Centru Pilot de Cercetare si Dezvoltare Resurse Umane in Biotehnologie (CPRU-Bio) autofinantat, cu autonomie functionala, in baza art.88 din Legea Invatamantului (prin asocierea cu sectia Biotehnologie a ICECHIM).

In acelasi timp, UPB este partener impreuna cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti la managementul Programului National de Cercetare si Dezvoltare BIOTECH.

In acest sens, consideram ca sunt create premizele dezvoltarii unui program Master in biotehnologie cu accent pe modelarea, simularea, conducerea bioproceselor, in care intelegerea biologiei, a structurilor moleculare si a mecanismelor aferente, bazei genetice si a ecologiei entitatilor vii reprezinta firul conducator al curriculum.

OBIECTIVE

Specializarea de masterat in domeniul Biotehnologieidin cadrul Departamentului de Bioinginerie si Biotehnologie – Sectia Biotehnologie al Universitatii Politehnica din Bucuresti isi propune sa instruiasca specialisti care sa desfasoare activitati de cercetare, industrie si consultanta / expertiza in domeniul bioindustriilor.

Caracterul interdisciplinar al pregatirii impune o integrare multidisciplinara a cunostintelor din domeniul stiintelor vietii (enzimologie, microbiologie, genetica), domeniul ingineriei biochimice (fenomene de transfer si ingineria reactiilor biochimice/microbiene), din domeniul conducerii si controlului bioproceselor.

Pregatirea este directionata si catre formarea competentelor transversale (complementare) absolut necesare unui asemenea specialist: legislatie si proprietate intelectuala, managementul proiectelor, stiinta comunicarii, etica in domeniul aplicatiilor stiintelor vietii, etc.

Specializarea va asigura:

·      Dezvoltarea competentei in biostiinte, cuprinzand deopotriva aprofundarea si largirea cunostintelor cat si structurarea abilitatilor si aptitudinilor necesare;

·      Orientarea catre crearea unei duble competente prin introducerea studiului unor discip complementare;

·      Dezvoltarea dimensiunii transversale a competentei in biotehnologie;

·      Formarea unor abilitati legate de comunicarea interpersonala, orientarea rapida pe piata resurselor umane, valorizarea competentei dobandite.

·      Pregatirea avansata pentru activitati de cercetare, management de proiect, management de mici companii inovatoare ("start-up" companii) orientate catre biotehnologii, management de programe de cercetare si educatie/formare profesionala.

·      Dezvoltarea unor competente specifice orientate catre elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor in stiintele vietii.

·      Valorizarea conceptului de formare a competentelor in biotehnologie si a unor curricule/cursuri elaborate in cadrul Proiectului pilot Leonardo da Vinci RO/00/B/F/PP141028 "Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in Bioscience Field" coordonat de UPB/Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane.

Grupul tinta, caruia i se adreseaza specializarea, cuprinde:

· Absolventi ai facultatilor/sectiilor de profil din universitati, interesati in ocuparea unor functii de decizie tehnico-economica in companiile bioindustriale;

· Absolventi ai unor facultati de specialitate interesati in dezvoltarea competentei necesare pentru activitati de cercetare si educatie in domeniu;

· Absolventi ai unor facultati de specialitate interesati in ocuparea unor pozitii manageriale in structurile administrative de management de programe de cercetare si educatie, inclusiv la nivel european.

ASIGURAREA PREGATIRII

Personalul didactic participant la realizarea planului de invatamant propus spre acreditare provine din Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti. Sunt atrasi de asemenea specialisti cu experienta bogata din Institute de cercetare si structuri guvernamentale. Cadrele didactice au titlul de doctor si o activitate profesionala recunoscuta national si international.

BAZA MATERIALA

Baza materiala necesara este asigurata de facultatile si entitatile de cercetare partenere in programul de masterat.

Trebuie mentionat faptul ca dotarea de inceput a laboratoarelor nu corespunde inca standardelor de lucru internationale. Valoarea echipamentelor de laborator depaseste cu mult fondurile care au fost alocate in Universitati si Institutele de cercetare din tara. Este necesar ca pe masura dezvoltarii Departamentului, cu sprijinul conducerii Universitatii si prin participarea cu proiecte la programele nationale de cercetare si dezvoltare, aceasta baza sa fie adusa la nivelul corespunzator. Tocmai de aceea accentuarea pregatirii prin metodologia analizei, modelarii si simularii bioproceselor este motivata de baza de calcul existenta in momentul de fata in cadrul laboratoarelor in care lucreaza cadrele didactice.

Informarea si documentarea sunt asigurate de Biblioteca UPB, bibliotecile catedrelor si laboratoarelor partenere in program. Aceste spatii de autoinstruire sunt prevazute cu personal de specialitate cu studii superioare. Prin eforturi importante, in ultimii ani, au fost achizitionate carti, publicatii si periodice de specialitate foarte valoroase, care alaturi de mijloacele clasice si moderne de prezentare (multimedia) pot asigura un nivel corespunzator de instruire si autoinstruire.

 

PLANUL DE INVATAMANT

Procesul de invatamant se desfasoara pe baza planurilor de invatamant elaborate in raport cu standardele nationale si corelate cu normativele Universitatii Politehnica din Bucuresti.

 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

               
   PLAN DE INVATAMANT              
 

Program de studii universitare de master BT (masterat de cercetare, 4 semestre)

BIOTEHNOLOGIE

             
                 
Cod Discipline Curs Seminar Laborator Proiect Total Verificare Puncte
disciplină OBLIGATORII pe săpt. pe săpt. pe săpt. pe săpt. pe săpt. (E, V) Credit
  Semestrul 1              
UPB.14.01.O.03-01 Inginerie biochimica 3   2     E 5
UPB.14.01.O.03-02 Biochimie tehnologica 2   2     E 5
UPB.14.01.O.03-03 Managementul cercetarii si managementul industrial 2   2     E 5
UPB.14.01.O.03-04 Microbiologie aplicata in biotehnologie 3   2     E 5
UPB.14.01.O.03-05 Cercetare stiintifica 1           V 10
  Total 10 0 8 0 18 5 30
                 
  Semestrul 2              
UPB.14.02.O.03-06 Sisteme productive in biotehnologie 2   1     E 3
UPB.14.02.O.03-07 Aplicatii informatice in biotehnologii 2 1       E 3
UPB.14.02.O.03-08 Tehnici avansate in biotehnologie 1   1     E 3
UPB.14.02.O.03-09 Metode avansate in spectroelectrochimie 1   1     E 3
UPB.14.02.O.03-10 Cercetare ştiinţifică 2           V 18
  Total 6 1 3 0 10 5 30
                 
  Semestrul 3              
UPB.14.03.O.03-11 Complemente de inginerie biochimică şi inginerie metabolică 2 1       E 4
UPB.14.03.O.03-12 Proprietatea intelectuala 1 1       V 2
UPB.14.03.O.03-13 Inginerie genetica si biologie moleculara 1   1     E 3
UPB.14.03.O.03-14 Ingineria enzimatica si ingineria proteinelor 2   1     E 4
UPB.14.03.O.03-15 Bioetica, relatii contract, managementul resurselor 1 1       V 2
UPB.14.03.O.03-16 Tehnici de optimizare 2 1       E 3
UPB.14.03.O.03-17 Managementul proiectelor de dezvoltare durabila 1 2       E 2
UPB.14.03.O.03-18 Cercetare stiintifica 3           V 10
  Total 10 6 2 0 18 8 30
                 
  Semestru 4              
UPB.14.04.O.01-19 Elaborarea lucrarii de disertatie             30
  Total 0 0 0 0 0 0 30
                 
  TOTAL GENERAL (4 semestre) 26 7 13 0 46 18 120