Folder Programe de master FIM

Prezentare generală a programelor de MASTERAT organizate de Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie începand din anul 2002
 
DBB a organizat programe de masterat în domeniile ingineriei medicale, biotehnologiilor şi biomaterialelor începand din anul 2002. În prezent, sunt oferite programe de masterat de cercetare cu caracter complementar, în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a UPB. Specializările se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte), cărora li se oferă o pregătire profesională complementară.
 
Durata studiilor este de doi ani (4 semestre) şi programul se finalizează cu susţinerea unei lucrări de disertaţie. Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările MECTS în domeniu) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European. Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat pentru anul universitar curent sunt prezentate la http://www.upb.ro/studii-master.html.
 
Ultima evaluare ARACIS a programelor de masterat
oferite de Facultatea de Inginerie Medicală a avut loc în anul 2011, în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare. Hotărarea Consiliului ARACIS din data de 21.07.2011 a acordat calificativul "Încredere - Acreditare" programelor de master organizate de FIM şi DBB:
 
* Inginerie Medicală (IM)
 
* Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)
 
Începand cu anul universitar 2017-2018, Facultatea de Inginerie Medicală oferă un nou program de masterat,
 
* Smart Biomaterials and Applications (SMART) - masterat de aprofundare, în limba engleză, care a primit avizarea Consiliului ARACIS din data de 30.05.2017.
 
Detalii despre conţinutul programelor şi despre admitere ....

Folder Inginerie Medicala (IM)
Folder Biomateriale (SB si BM)
Folder Smart Biomaterials and Applications (SMART)