Folder Programe de MASTER la FIM / DBB

Prezentare generală a programelor de MASTERAT organizate la Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ, cu sprijinul Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie 

 

DBB organizează începand din anul 2002 programe de masterat în domeniile ingineriei medicale, biotehnologiilor şi biomaterialelor. În prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a UPB sunt oferite programe de masterat de cercetare, atat pentru aprofundarea pregătirii în domeniul studiilor de licenţă, cat şi cu caracter complementar, vizand valorificarea studiilor de licenţă prin aplicaţii în domeniul bio-medical. Specializările se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe bio-medicale, ştiinţe exacte), cărora li se oferă o pregătire profesională de calitate. 

 

Programele de masterat:

 

* Bioinginerie aplicată pentru Medicina Regenerativă (BMR), lansat în anul 2019 – masterat de cercetare avansată (aprofundare în domeniul licenţei)

 

* Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM), lansat în anul 2019 – masterat de cercetare avansată (aprofundare în domeniul licenţei)

 

* Smart Biomaterials and Applications (SMART), în funcţiune din 2017 – masterat de cercetare avansată (aprofundare în domeniul licenţei)

 

* Inginerie Medicală (IM), în funcţiune din 2002 – masterat de cercetare complementară

 

* Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB), în funcţiune din 2002 – masterat de cercetare complementară

 

 

Toate programele de master oferite de FIM în anul universitar 2020 - 2021 sunt cuprinse în Hotărarea Guvernului nr. 297 / 2020 (cu Anexele respective) publicată în MO partea I, nr. 372 bis / 8.05.2020, privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi.

 

 

Date generale de organizare. Durata studiilor este de doi ani (4 semestre) şi fiecare program se finalizează cu susţinerea unei lucrări de disertaţie. Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările în domeniu ale Ministerului Educaţiei) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European. Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat pentru anul universitar curent sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/.

 

Evaluare şi acreditare. Prin aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, programele de masterat IM şi SB au fost supuse evaluării comisiilor de specialitate ARACIS şi au obţinut în anul 2011 calificativul Încredere - Acreditare (Hotărarea Consiliului ARACIS din data de 21.07.2011), iar programul SMART a fost încadrat la UPB în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate în anul 2017 (Hotărarea Consiliului ARACIS din 30.05.2017). În cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, domeniile ştiinţifice în care sunt încadrate masteratele menţionate (SB, IM şi SMART) au primit în anul 2019 avizul Menţinerea acreditării (Hotărarile Consiliului ARACIS din 22.04.2019 şi 27.05.2019). Programele noi, BAMR şi TIM au primit avizul favorabil pentru încadrare la UPB în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate (Hotărarea Consiliului ARACIS din data de 27.06.2019), putand fi astfel lansate în funcţionare începand cu anul universitar 2019 - 2020.

 

        Conţinutul programelor şi informaţii despre admitere ....

 


 

Folder Bioinginerie aplicata pentru Medicina Regenerativa (BAMR), 2019
Folder Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM), 2019
Folder Smart Biomaterials and Applications (SMART), 2017
Folder Inginerie Medicala (IM), 2002
Folder Biomateriale (SB si BM), 2002