Folder Programe de master FIM / DBB

Prezentare generală a programelor de MASTERAT organizate la Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ, cu sprijinul Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie 

 

DBB a organizat programe de masterat în domeniile ingineriei medicale, biotehnologiilor şi biomaterialelor începand din anul 2002. În prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a UPB sunt oferite programe de masterat de cercetare, atat pentru aprofundarea pregătirii în domeniul studiilor de licenţă, cat şi cu caracter complementar, pentru valorificarea studiilor de licenţă prin aplicaţii în domeniul bio-medical. Specializările se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe bio-medicale, ştiinţe exacte), cărora li se oferă o pregătire profesională de calitate. 

 

Programele de masterat:

 

* Bioinginerie aplicată pentru Medicina Regenerativă (BMR), lansat în anul 2019 – masterat de cercetare avansată (aprofundare în domeniul licenţei)

 

* Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM), lansat în anul 2019 – masterat de cercetare avansată (aprofundare în domeniul licenţei)

 

* Smart Biomaterials and Applications (SMART), în funcţiune din 2017 – masterat de cercetare avansată (aprofundare în domeniul licenţei)

 

* Inginerie Medicală (IM), în funcţiune din 2002 – masterat de cercetare complementară

 

* Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB), în funcţiune din 2002 – masterat de cercetare complementară

 

Toate programele de master oferite de FIM în anul universitar 2019 - 2020 sunt cuprinse în Hotărarea Guvernului nr. 318/2019 (Anexele actualizate în august 2019) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi.

 

Date generale de organizare. Durata studiilor este de doi ani (4 semestre) şi fiecare program se finalizează cu susţinerea unei lucrări de disertaţie. Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările în domeniu ale Ministerului Educaţiei) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European. Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat pentru anul universitar curent sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/.


Evaluare şi acreditare. Prin aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, programele de masterat IM şi SB au fost supuse evaluării comisiilor de specialitate ARACIS şi au obţinut în anul 2011 calificativul Încredere - Acreditare (Hotărarea Consiliului ARACIS din data de 21.07.2011), iar programul SMART a fost încadrat la UPB în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate în anul 2017 (Hotărarile Consiliului ARACIS din30.05.2017). În cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, domeniile ştiinţifice în care sunt încadrate masteratele SB, IM şi SMART au primit în anul 2019 avizul Menţinerea acreditării (Hotărarile Consiliului ARACIS din 22.04.2019 şi 27.05.2019). Programele noi, lansate în anul 2019, BMR şi TIM au primit avizul favorabil pentru încadrare la UPB în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate (Hotărarea Consiliului ARACIS din data de 27.06.2019).

 

 
 

Folder Bioinginerie aplicata pentru Medicina Regenerativa (BMR)
Folder Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM)
Folder Smart Biomaterials and Applications (SMART)
Folder Inginerie Medicala (IM)
Folder Biomateriale (SB si BM)