HTML Document Informatii suplimentare cazare la caminREPARTIȚIILE  ÎN  CĂMIN

pentru anul  universitar  2018 – 2019

 

Facultatea de Inginerie Medicala ofera studentilor posibilitatea de cazare in caminele P1 si P4.

IMPORTANT:

Repartitiile se realizeaza STRICT in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (pentru anul I licenta si masterat), STRICT in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate si a mediilor anului anterior de studii (pentru anii II, III, IV licenta si anul II masterat) IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

Cu exceptia studentilor din anul I licenta, anul I masterat si anul I doctorat, vor fi luate in considerare DOAR cererile de cazare efectuate pe website-ul http://studenti.pub.ro pana la data de 15.07.2018.

 

Cazarea se va efectua IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

 

Fiecare student/a trebuie sa se prezinte personal (sau prin imputernicire notariala) pentru a-si ridica repartitia la camin DOAR in ziua corespunzatoare anului de studiu in care urmeaza sa intre in anul universitar 2018-2019 avand asupra lui/ei urmatoarele:

- carte de identitate (original + copie - pe copie sa fie scris CITET numarul de telefon mobil al studentului/ei-)

- timbru fiscal de 5 lei

- 250 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie**

 

 **    100 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN) pentru:

- studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii orfani de ambii parinti (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);

-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);

-studenţii cu un părinte decedat si venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de nastere, al certificatului de deces al parintelui si al documentelor care sa dovedeasca faptul ca venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).