Folder Continut diploma

 Conţinutul proiectului de diplomă pentru absolvenţii studiilor de licenţă  Absolvenţii celor 4 ani de studii de licenţă deţin cunoştinţele necesare elaborării unui proiect de diplomă cu caracter tehnic.Proiectul trebuie să pună în valoare capacitatea absolvenţilor de a sintetiza cunoştinţele acumulate şi de a le interpreta în sensul abordării originale a problematicii impuse prin temă.Tema de proiect va fi stabilită de comun acord de către student şi profesorul îndrumător.

Tematica aleasă trebuie obligatoriu să se refere şi să evidenţieze caracterul interdisciplinar al cunoştinţelor dobândite în domeniul ingineriei medicale (tehnice şi medicale). In acest sens, profesorul îndrumător trebuie să fie de formaţie tehnică dar este recomandabilă asocierea acestuia cu unul dintre profesorii de formaţie medicală. 

Conţinutul proiectului de diplomă va cuprinde două părţi distincte:

Prima parte (aprox. 15-20pagini) va conţine: 
  • Stadiul actual al dezvoltării în domeniul temei pe plan naţional şi internaţional.
Studiul va reprezenta interpretarea proprie autorului a materialului documentar. Acesta va fi menţionat în bibliografia lucrării cât şi punctual prin evidenţierea directă în text a materialului citat. Bibliografia va conţine 10-15 titluri de monografii, cărţi sau articole studiate de autor şi la care se face referire în text.
  • Descrierea problematicii abordate în proiect precum şi descrierea principială a tehnologiilor sau a metodelor folosite pentru soluţionarea acesteia.

Obiectivele lucrării trebuie să fie cât mai clar definite şi explicate. In funcţie de acestea urmează să fie structurată partea a doua a lucrării.

A doua parte (30-35pagini) va conţine:
  • Prezentarea detaliată a metodelor specifice de rezolvare a problematicii abordate (dimensionare, calcule tehnice, proiectare, modelare, simulare, experimente etc.). Rezultatele obţinute împreună cu interpretarea lor (fenomenologică şi/sau faţă de rezultate similare prezentate în literatura de specialitate) sau evaluarea aplicarii soluţiei tehnice folosite.
  • Consideraţii asupra mediului şi calcule economice (dacă este cazul)
  • Concluzii

 Nota pentru proiect se acordă în funcţie de gradul de dificultate al acestuia, prezenţa elementelor de noutate, modul de soluţionare al obiectivelor precizate prin temă.

Model pentru coperta