HTML Document Conducerea facultăţii


Biroul Executiv al Facultăţii

 

DECAN

Prof. dr. ing. Sorin JINGA, e-mail: sorin.jinga@upb.ro

 

PRODECANI

Conf. dr. ing. Alina MACHEDON, e-mail: alina.machedon@upb.ro

Prof. dr. ing. Georgeta VOICU, e-mail: georgeta.voicu@upb.ro

Prof. dr. ing. Izabela Cristina STANCU, e-mail: izabela.stancu@upb.ro