Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3;  telefon: 021 402 9039  sau  0723 132 880

 

==============================================================================================

 

 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

       Informaţiile pentru ADMITEREA 2016 la LICENŢĂ sunt anunţate pe situl UPB.

 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      Grup RENAULT Romania oferă studenţilor din UPB locuri în cadrul Programului de Stagii DRIVE YOUR FUTURE 2016. Catalogul cu temele de stagiu si procedura de aplicare sunt disponibile pe site-ul  http://www.gruprenault.ro/alatura-te-grupului-renault-romania/drive-your-future 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

        Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti UPB - 13 mai 2016, la FIM

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

ANUNT

 

Conform deciziei 168/12,04,2016, zilele de 29 aprilie si 3 mai 2016 sunt declarate zile libere.

Activitatile programate in aceste zile vor fi reprogramate in zilele de 7, respectiv 14 mai a.c., respectand planificarea orelor si a salilor.

 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

  ALEGERI 2016

 

Candidatii care au s-au inscris pentru postul de Decan al Facultatii de Inginerie Medicala sunt:

 

Dna Prof.dr.ing. Georgeta VOICU

Dl. Prof.dr.ing. Sorin Ion JINGA 

Concursul pentru alegerea Decanului se desfasoara conform Metodologiei privind organizarea concursului pentru functia de decan,al Universitatii Politehnica Bucuresti

       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

============================================

 

Anul universitar 2015-2016

 

Licenta:  

   

 

EXAMEN DE DIPLOMĂ 2016

 

Studenti anului IV licenta trebuie sa comunice la secretariat pana la 1 nov. 2015, profesorul conducator al proiectului de diploma si tema aleasa de comun acord cu acesta 

 

Regulamentul pentru finalizarea studiilor

 

Reguli pentru redactarea documentelor

 

Referat de apreciere proiect de diploma 

 

Model pentru coperta proiectului  

 

Formular pentru Tema proiectului de diploma

 

 

 

ANUL III  PRACTICA 2016:

 

Perioada de practica pentru anul III se desfasoara pe durata a 12 saptamani.

 

Indiferent de locul in care isi desfasoara aceasta activitate, studentii vor trebui sa incarce la inceputul fiecarei saptamani, pe platforma Moodle ( http://fim.curs.pub.ro/2015/),  cate un raport succint (max.1pag) al  activitătii desfasurate in cursul saptamanii anterioare. Raportul va specifica saptamana la care se refera si va fi semnat atat de catre student cat si de persoana de la locul de practica, care raspunde de student. Aceasta va fi dovada prezentei studentului la practica in saptamana respectiva. Formatul acestui raport poate fi hotarat de fiecare student in parte.

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

   Evenimente:

 

In data de 26 mai 2015 a fost lansata colaborarea dintre Facultatea Inginerie Medicala si Asociatia Ateliere Fara Frontiere, prin prezentarea proiectului LifeMed

 

   

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A

 

FACULTĂŢII DE INGINERIE MEDICALĂ

 

FIM asigură următoarele forme de învăţămant universitar (cursuri de zi cu frecvenţă):

 

* Studiile de licenţă (4 ani), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Inginer” în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate, iar programele de licenţă acoperă specializările:

Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM);

Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM).

 

* Studiile de masterat (2 ani), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de dizertaţie) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Master”.

Programele de masterat sunt următoarele:

Inginerie Medicală (IMC) în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologie (BT)  în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate

Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)  în domeniul de instruire Ingineria materialelor

 

Toate programele menţionate au fost supuse evaluării ARACIS în anul 2011, în conformitate cu prevederile MECTS pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul ÎNCREDERE (cel mai înalt în ierarhizarea ARACIS) conform Deciziei Consiliului ARACIS din 21.07.2011.


Pentru studiile de licenţă, în programa de studiu din primele patru semestre  sunt prevăzute disciplinele care asigurǎ fundamentul cunoştinţelor necesare cursurilor de specialitate care încep din semestrul cinci. In aceastǎ perioadǎ este începutul acumulǎrii cunoştinţelor inginereşti în care sunt predate discipline tipice domeniilor medical (anatomie, fiziologie umana, biologie), electric (noţiunile de bazǎ pentru electrotehnicǎ şi electronicǎ), mecanic (biomecanică, dinamica fluidelor), alǎturi de elemente de matematicǎ, chimie, fizicǎ şi informaticǎ. Cunoştinţele acumulate în primele patru semestre sunt esenţiale pentru înţelegerea disciplinelor specializate, care debuteazǎ din semestrul cinci.

Pentru stabilirea programelor de studiu la fiecare disciplinǎ în parte au fost realizate diagrame de interdependenţǎ, astfel încât sǎ se obţinǎ douǎ deziderate: cunoştinţele dobândite sǎ susţinǎ, pe de o parte, disciplinele corespunzǎtoare etapelor ulterioare, iar pe de altǎ parte sǎ evite redundanţa informaţiilor oferite.

 

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare.

Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ.

Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.

 

Programul de studii Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM) asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul biomaterialelor şi dispozitivelor medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru proiectarea, realizarea, monitorizarea, utilizarea şi mentenanţa biomaterialelor, dispozitivelor tehnice utilizate în medicină, precum şi integrarea subsistemelor şi sitemelor componente (chimice, mecanice, electromecanice, electronice, etc) în proiectarea asistată, realizarea, utilizarea biomaterialelor şi dispozitivelor medicale.

Programul de studii BDM pregăteşte specialişti care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare a unor biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi aplicaţii ale acestora (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale), specialişti capabili să asigure funcţionalitatea biomaterialelor şi produselor, specialişti în compatibilitatea dispozitivelor medicale (utilizate pentru diagnosticare, investigare, analiză şi tratament) sau a unor tehnici de investigaţie clinică.

 

  Pentru studiile de masterat sunt oferite informaţii suplimentare la http://dbb.pub.ro/admitere.

 

 

 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
File Anul II Licenta- Repartizarea pentru disciplinele optionale- sem 2
File Ghidul studentului 2014-2015
File Grupe Anul III_2015
File Grupe Anul II_2015
File Grupe Anul IV_2015
File Grupe Anul I_2015
File Metodologie tabere 2015
File Model coperta Proiect de diploma
File Orar anul I- semestrul al 2 lea
File Orar anul II- Semestrul al 2 lea
File Orar anul III- Semestrul al 2 lea
File Orar anul IV- Semestrul al 2 lea
File Poster Admitere
File Referat apreciere lucrare de diploma
File Regulament finalizare studii 2015
File Rezultate Erasmus 2015-2016
File Tema Proiectului de Diploma
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Sediu FIM Polizu
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document OFERTA EDUCAŢIONALĂ
URL Platforma de e-learning F.I.M.