Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ

Date de contact:

     Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; 

     telefon: 021 402 9039 

     e-mail: inginerie.medicala@upb.ro

     HARTA ***

 

Conducerea facultăţii ***

Prezentarea facultăţii ***

 

===========================================================

 

 DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR LA FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALA VA AVEA LOC

 

LUNI 24SEPTEMBRIE 2018, ORA 13.00 IN SALA F202

 

 ===============================================================================

CAZARE la CĂMIN în anul universitar 2018 - 2019

 

Program de cazare în cămine - septembrie 2018

 

Cazarea studenților în căminele facultății de Inginerie Medicală se efectuează în conformitate cu„REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București”.

Înmânarea contractului de cazare și preluarea camerelor în cămine va avea loc în perioada 20-21 septembrie 2018, sala F202, local Polizu, după cum urmează:

 v Joi, 20 septembrie 2018:

Intervalul 8:30-12:00: studenții înmatriculați în anul I licență și masterat care au bifat aceasta opțiune la înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;

Intervalul 12.00-17.00: studenții integraliști din anul II si licență care au depus cerere de precazare.

 v Vineri, 21 septembrie 2018:

Intervalul 8:30-11:30: studenții integraliști din anul III licență care au depus cerere de precazare.

Intervalul 11:30-14:30: studenții integraliști din anul IV licență care au depus cerere de precazare.

Intervalul 14:30-15:30: studenții integraliști din anul II master care au depus cerere de precazare.

Intervalul 15:30-17:00: studenții restanțieri care au depus cerere de precazare; aceștia vor fi cazați în limita locurilor disponibile și în ordine crescătoare a numărului de restanțe.

 

Informații importante:

 v În ziua  programată, fiecare student solicitant de cămin trebuie să se prezinte personal la Comisia de Cazare pentru a-și ridica cererea de cazare (doar în cazuri excepționale se acceptă procură notarială, la care se vor atașa acte justificative bine întemeiate) DOAR în ziua corespunzătoare anului de studiu în care urmează să intre în anul universitar 2018-2019 având asupra lui/ei următoarele:

·               carte de identitate (original + copie) -  pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului/ei;

·               250 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie;

·               100 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare ÎN ZIUA RIDICĂRII REPARTIȚIEI LA CĂMIN conform programului de mai sus) pentru:

Ø studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

Ø studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

Ø studenții copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

Ø studenții orfani de ambii părinți (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a certificatelor de deces ale ambilor părinți);

Ø studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

Ø studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

Ø studenţii cu un părinte decedat și venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naștere, al certificatului de deces al părintelui și al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

Ø studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere al studentului/ei și al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revoluției Române din 1989);

Ø studenţii cu handicap grav și accentuat (pe baza unui certificat/unei adeverințe care să ateste încadrarea în grad și tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008); de asemenea, trebuie să prezinte acte doveditoare actualizate de la medicul specialist și medicul de familie.

v Studenții care au primit loc de cazare sunt obligați să-și depună contractul de cazare la  administrația căminului unde au fost repartizați în termen de maxim de 72 de ore de la înmânarea contractului  de cazare - în caz contrar vor pierde dreptul de cazare, iar locul rămas disponibil se va redistribui în următoarea etapă de cazare.

 v Etapa a II-a de cazare va fi anunțată la o dată stabilită ulterior (după minim 4 zile de la Etapa I de cazare). Prezența studentului în sală la ora stabilită pentru solicitarea unui loc în cămin este obligatorie!

 v Plata pentru luna OCTOMBRIE 2018 –1000 RON pentru studenții altor Universități (regia de cămin pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie); cazarea se va face în limita locurilor disponibile.

 

 

 

==============================================================================================

   

CONCURSURI pentru STUDENŢI în vacanţa de vară 2018:

 

       * Competiţia de proiecte inovatoare IEAS 2018  “Student Prize for Technical Innovation” s-a încheiat. Colegul nostru Andrei Alexandru Calotă, anul IV ESM a obţinut premiul I la faza finală a concursului, desfăşurată la 18 septembrie. Felicitări Andrei!

 

        * Concurs studenţesc pentru Ziua Naţională a Standardizării - detalii

  

============================================================================================== 

 

 

 

==============================================================================================  

 

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

==============================================================================================   

   

 

 

Regulamentul intern pentru Studenți 

 

Platforma de cursuri pentru studentii facultăţii de Inginerie Medicală 

 

 

 

==============================================================================================

   

Pregătirea Examenului de Diplomă - se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor

 

Pentru a putea fi susținute, proiectele trebuie să conțină tema de proiect semnată de conducerea departamentului și a facultății precum și evaluarea din partea profesorului coordonator. 

Pentru asigurarea unei coordonări eficiente a proiectelor de diplomă, Consiliului Facultății a hotărat că nu pot fi aprobate mai mult de cinci lucrări de licență pentru un singur profesor îndrumător.

 Conținutul proiectului de diplomă trebuie să se încadreze în următoarele cerințe:

  http://dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala/continut-diploma

Proiectele se predau la secretariatul facultății. 

Incepând cu anul universitar 2017-2018, la predarea proiectelor de diplomă studenții trebuie sa predea și proiectul în format electronic.

 

============================================================================================== 

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare 

Toti studenții sunt rugați se evalueze disciplinele pe care le-au urmat pe parcursul semestrului. Conducerea facultății încurajează completarea formularelor de evaluare, on-line, pe platforma Moodle. Acest lucru facilitează prelucrarea lor ulterioară.

Vă reamintim faptul că aceste evaluări sunt perfect confidențiale și esențiale pentru îmbunătățirea calității procesului de învățământ. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 

Ştiri


Folder Continut diploma
Folder mobilitati-erasmus Item only translated in English
Folder orar-17033 Item only translated in English
Folder TABERE 2018
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Oferta educationala FIM
File Sediu FIM Polizu
File Ghidul studentului
File Regulament intern pentru studenti
File Regulament pentru camine
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Fisa pentru evaluarea disciplinelor
File Poster Admitere
File Album Networking in Inginerie Medicala 14iunie2017
HTML Document informatii-suplimentare-cazare-la-camin Item only translated in English