Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

     Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; 

     telefon: 021 402 9039 

     e-mail: inginerie.medicala@upb.ro

     HARTA ***

Conducerea facultăţii ***

 

Prezentarea facultaţii ***

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

 ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarna 2017-2018 (Licenta) 

 

Structura anului universitar 2017-2018

 

Regulamentul intern pentru Studenți 

 

Platforma de cursuri pentru studentii facultăţii de Inginerie Medicală https://fim.curs.pub.ro/2017

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

Pregătirea Examenului de Diplomă

 

Studenții anului IV sunt rugați ca pană la data de 15Nov.2017 să lase la secretariat tema proiectului de diplomă

Pentru asigurarea unei coordonări eficiente a proiectelor de diplomă, Consiliului Facultății a hotărat că nu pot fi aprobate mai mult de cinci lucrări de licență pentru un singur profesor îndrumător.

 

Conținutul proiectului de diplomă trebuie să se încadreze în următoarele cerințe:

  http://dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala/continut-diploma

 

 

Proiectele se predau la secretariatul facultății. 

Incepând cu anul universitar 2017-2018, la predarea proiectelor de diplomă studenții trebuie sa predea și proiectul în format electronic (CD inscripționat cu titlul lucrării, numele studentului și al profesorului coordonator).

 

Pentru a putea fi susținute, proiectele trebuie să conțină tema de proiect semnată de conducerea departamentului și a facultății precum și evaluarea profesorului coordonator. 

 

 

============================================================================================== 

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare 

Toti studenții sunt rugați se evalueze disciplinele pe care le-au urmat pe parcursul semetrului. Conducerea facultății încurajează completarea formularelor de evaluare, on-line, pe platforma Moodle. Acest lucru facilitează prelucrarea lor ulterioară.

Vă reamintim faptul că aceste evaluări sunt perfect confidențiale și esențiale pentru îmbunătățirea calității procesului de învățământ. 


============================================================================================== 

 

INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
File Dosar Mobilitate ERASMUS
File Orar anul 1-sem1
File Orar anul 2-sem1
File Orar anul 3-sem1
File Orar anul 4-sem1
File Planificarea sesiunii de examene pentru semestrul I- 2017-2018
File REZULTATE ERASMUS 2017-2018
File Regulament Mobilitati Erasmus
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Oferta educationala FIM
File Sediu FIM Polizu
File Structura anului universitar 2017-2018
File Ghidul studentului
File Regulament intern pentru studenti
File Regulament finalizare studii
File Regulament pentru camine
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Tema Proiectului de Diploma
File Referat apreciere proiect de diploma
File Model coperta Proiect de diploma
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Poster Admitere
File anunt ERASMUS
File Album Networking in Inginerie Medicala 14iunie2017