Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ

Date de contact:

     Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; 

     telefon: 021 402 9039 

     e-mail: inginerie.medicala@upb.ro

     https://upb.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-medicala

    HARTA ***

 

Conducerea facultăţii ***

Prezentarea facultăţii ***

 

 

 

PENTRU PROGRAMUL SECRETARIATULUI VA RUGĂM CONSULTAȚI SITE-UL FACULTĂȚII

 https://fim.upb.ro/ 

==============================================================================================

 

ADMITERE MASTER 2019

Facultatea de Inginerie Medicală organizează începând din anul universitar 2019 – 2020 două noi programe de masterat de aprofundare în domeniul studiilor de licenţă, dedicate prioritar absolvenţilor programelor BDM şi ESM:

            Bioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă

            Tehnologii moderne pentru ingineria medicală

Ambele masterate au primit acordul pentru încadrare în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate la UPB, conform hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019.

 

             Detalii despre masterate şi admiterea 2019....

 

 

==============================================================================================

 

ADMITERE LICENTA 2019

Sesiunea de admitere la Facultatea de Inginerie Medicala se desfasoara conform regulamentelor si procedurile Universitatii POLITEHNICA Bucuresti.

Candidatii sunt rugati sa le consulte la adresa http://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

Pentru candidatii care se inscriu la mai multe facultati din cadrul universitatii sau de la alte universitati:


ATENȚIE!!!

INMATRICULAREA PE LOCURILE DE LA BUGET SE POATE FACE NUMAI PRIN DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DIPLOMEI DE BACALAUREAT IN ORIGINAL

(sau a Adeverintei in original, daca Diploma nu a fost eliberata)

 

===========================================================

 

==============================================================================================  

 

 

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

==============================================================================================

Regulamentul intern pentru Studenți 

Platforma de cursuri pentru studentii facultăţii de Inginerie Medicală 

 

==============================================================================================

 

Sesiunea de restanţe august-septembrie 2019

 

     la programele de licenţă

 

     la programele de masterat

 

==============================================================================================

 

TABERE STUDENTESTI 2019 repartizarea locurilor 

 

==============================================================================

ANUNŢURI de ANGAJARE şi INTERNSHIP

 

Compania SofMedica anunţă organizarea Programului de Internship 2019 pentru studenţii din anul IV şi masteranzii Facultăţii de Inginerie Medicală.   Detalii...

 

Compania Tehnoplus anunta deschiderea unor posturi de angajare Detalii 

 

Firma SANTE anunta organizarea programului de internship pe perioada verii Detalii 

 

==============================================================================================

 

ERASMUS+  2018-2019

 

Facultatea de Inginerie Medicala  organizeaza etapa aIIa de selectie pentru mobilitati ERASMUS+  in anul universitar 2019-2020. 

 

Rezultatele selectiei aici

 

===============================================================================   

Pregătirea Examenului de Diplomă - se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor

 

Susținerea examenului de diplomă va avea loc în perioada 01iulie - 05 iulie 2019. 

PROGRAMAREA SUSTINERILOR PROIECTELOR DE DIPLOMA PENTRU SPECIALIZAREA ESM (2, 3, 4 IULIE 2019, ORA 8.00) 

Pentru a putea fi susținute, proiectele trebuie să conțină tema de proiect semnată de conducerea departamentului și a facultății precum și evaluarea din partea profesorului coordonator. 

Pentru asigurarea unei coordonări eficiente a proiectelor de diplomă, Consiliului Facultății a hotărat că nu pot fi aprobate mai mult de cinci lucrări de licență pentru un singur profesor îndrumător.

 Conținutul proiectului de diplomă trebuie să se încadreze în următoarele cerințe:

  http://dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala/continut-diploma

Proiectele se predau la secretariatul facultății (la o data care va fi anuntata ulterior). 

Incepând cu anul universitar 2017-2018, la predarea proiectelor de diplomă studenții trebuie sa predea și proiectul în format electronic.

 

============================================================================================== 

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare 

Toti studenții sunt rugați se evalueze disciplinele pe care le-au urmat pe parcursul semestrului. Conducerea facultății încurajează completarea formularelor de evaluare, on-line, pe platforma Moodle. Acest lucru facilitează prelucrarea lor ulterioară.

Vă reamintim faptul că aceste evaluări sunt perfect confidențiale și esențiale pentru îmbunătățirea calității procesului de învățământ. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 

Ştiri


Folder Continut diploma
Folder ANUNTURI DE ANGAJARE
Folder Mobilitati ERASMUS
Folder ORAR 2018-2019
Folder Programe de Internship
File Planificarea examenelor pentru sesiunea de toamna 2018-2019
File Planificarea sustinerilor proiectelor de diploma- ESM- iulie 2019
File Structura anului universitar 2018-2019
File Tabele studentesti 2019
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Oferta educationala FIM
File Sediu FIM Polizu
File Ghidul studentului
File Regulament intern pentru studenti
File Regulament pentru camine
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Fisa pentru evaluarea disciplinelor
File Album Networking in Inginerie Medicala 14iunie2017
HTML Document Informatii suplimentare cazare la camin