Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; telefon: 021 402 9039 

HARTA ***

Conducerea facultăţii ***

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      OFERTA EDUCAŢIONALĂ a Facultăţii  de INGINERIE MEDICALĂ

 

 

Pentru anul universitar 2017 - 2018, facultatea organizează admitere la programele de licenţă:

 

           BIOMATERIALE şi DISPOZITIVE MEDICALE

 

           ECHIPAMENTE şi SISTEME MEDICALE

 

Detalii despre admitere http://www.upb.ro/admitere-licenta.html 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

            

  ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

 

 ANUNT:

 

In lipsa unui alt aranjamet, pentru recuperarea in avans a zilelor de Vineri14 si marti 18 aprilie a.c. activitatile vor fi programate in zilele de

18 martie (pentru ziua de 14 aprilie) si 

ziua de 8 aprile (pentru ziua de 18 aprilie),    pastrand intervalele orare din orar.

 

  

 

 

ANUNT PENTRU MOBILITATI

Interviurile pentru selectia studentilor care aplica pentru burse Erasmus 2017-2018 va avea loc

MIERCURI, 22 martie 2017, ora 14.00 in sala de Consiliu a Facultatii. 

Dosarele candidatilor vor fi depuse pana luni 20 martie la Secretariatul facultatii

 

Studentul va depune la facultate Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ , pe a cărui copertă sunt înscrise, după caz:

➢ Facultatea de ... 

➢ Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

➢ Student (Numele şi prenumele)

➢ Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...

➢ Codul ERASMUS al universităţii partenere...(daca este cunoscut)

➢ Data ...

 

Dosarul conţine următoarele documente:

• Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate .

• Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii, excepţie fac doctoranzi care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

• Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

• Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată.

• Scrisoare de Motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

• Curriculum Vitae model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

• Copie a Cărţii de Identitate. 

 

   

PRACTICA

Perioada de practica pentru studentii anului III este iunie-septembrie 2017 si trebuie sa cuprinda efectuarea a 360ore.

Practica este obligatorie si se finalizeaza cu un colocviu de practica care este planificat in decursul ultimei saptamani de practica.

Pentru aceasta perioada, firmele care primesc studenti in practica vor incheia cu facultatea o Conventie de practica.

Pe perioada practicii, in fiecare saptamana, studentii vor incarca pe platforma Moodle a facultatii cate un raport de practica care va contine foarte succint activitatile desfasurate in respectiva saptamana. Raportul va fi contrasemnat de tutorele de practica desemnat de firma si va reprezenta dovada prezentei studentului la practica.

La colocviul de practica, studentii vor prezenta un caiet de practica. Acesta va contine descrierea amanuntita a activitatilor desfasurate pe perioada practicii. 

Studentii sunt sfatuiti sa se preocupe din timp de gasirea unor locuri de practica in domeniul ingineriei medicale. Facultatea va asigura locuri de practica pentru aproximativ  30% din numarul de studenti.

 

VIZITE ORGANIZATE LA DIFERITE FIRME

 

Prezentarea CENTRULUI

 

CINETic Laboratorul de Dezvoltare Psihologică și Cognitivă prin Experiențe Imersive

 

va avea loc Marți, 28 Februarie – 16.00, Strada Tudor Arghezi 3B, lângă Teatrul Național București

Sunt așteptați studenții de la specializarea ESM – licența și IM master.

 

Înscrierile se fac la adresa secretariat.cinetic@unatc.ro sau gabriela.niculescu@upb.ro 

 

 

EXAMEN DE DIPLOMĂ 

Studentii anului IV sunt rugati ca pana la data de 15nov 2016 sa anunte la secretariat- prin sefii de grupa- profesorul indrumator si titlul temei proiectului de diploma.

Va aducem la cunostinta faptul ca hotararea Consiliului Facultatii este ca un cadru didactic nu poate indruma mai mult de cinci studenti ai Facultatii de Inginerie Medicala

 

Continutul Proiectului de Diploma 

          Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor 

Reguli pentru redactarea documentelor

Referat de apreciere proiect de diploma

Model pentru coperta proiectului 

Formular pentru Tema proiectului de diploma 

 

ANUNT: Firma AVENA Medica srl ofera studentilor de la specializarea ESM, 2-3 teme pentru proiectele de diploma, cu realizare practica. Cei interesati sunt rugati sa il contacteze pe dl Decan.

 

CAZARI   

Datorita numarului limitat de locuri, prioritatile in acordarea unui loc la camin sunt urmatoarele:

1. Studentii anului I, Buget (Licenta si Master);

2. Studentii integralisti, Buget (Licenta si Master);

3. Ceilalti studenti in limta locurilor disponibile, luand in considerare numarul de restante si pentru departajare, media.

Pentru a evita cat mai mult supracazarile, studentii care au facut cerere pentru repartizarea unui loc in camin si nu il mai doresc sunt rugati sa anunte secretariatul facultatii. 

 

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare

 

 

==============================================================================================

 


INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
Folder Orar 2016-2017 Semestrul al 2 lea
File WS_candidati_selectie1.docx Item only translated in English
File Ghidul studentului 2014-2015
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Model coperta Proiect de diploma
File Poster Admitere
File Referat apreciere proiect de diploma
File Regulament finalizare studii 2015
File Regulament intern pentru studenti
File Repartizarea pentru grupele optionale, anul II, 2016-2017
File Repartizarea pentru grupele optionale, anul III, 2016-2017
File Repartizarea pentru grupele optionale, anul IV,sem1 2016-2017
File Rezultate Erasmus 2016
File Structura anului universitar 2016-2017
File Tema Proiectului de Diploma
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Sediu FIM Polizu
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Oferta educationala FIM