Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ

Date de contact:

     Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; 

     telefon: 021 402 9039 

     e-mail: inginerie.medicala@upb.ro

     https://upb.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-medicala

    HARTA ***

 

Conducerea facultăţii ***

Prezentarea facultăţii ***

   

DRAGI STUDENTI,

 

Avem deosebita plăcere de a vă informa și totodată invita la festivitatea de deschidere a noului an universitar 2019-2020 in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, împreună cu tinerii studenți de anul I.

Evenimentul va avea loc luni, 23 septembrie 2019, in AULA UPB, cu începere de la ora 10:00 
(cu rugămintea, dacă s-ar putea, ca studenții să vină cu 20 de min mai devreme 
pentru a avea un acces civilizat în sală)

 deasemenea

VA INVITAM SA PARTICIPATI LA

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR DE LA FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALA

FESTIVITATEA VA AVEA LOC

LUNI 23 SPETEMBRIE 2019, ORA 13.00 IN SALA F202

 

======================================================================================================

 

CAZARE 2019-2020:

 

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALA ofera studentilor posibilitatea de cazare in caminele P4, P8, P10 si P20.

 

In caminul P20 sunt camere reconditonate, cu cate 2locuri, in care vor avea prioritate studentii anului I, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Tariful pentru un loc in acest camin este 290lei/luna 

 

IMPORTANT: Repartitiile se realizeaza STRICT in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (pentru anul I licenta si masterat), STRICT in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate si a mediilor anului anterior de studii (pentru anii II, III, IV  licenta si anul II masterat).

Cu exceptia studentilor din anul I licenta, anul I masterat vor fi luate in considerare DOAR cererile de cazare efectuate pe website-ul http://studenti.pub.ro pana la data de 15.07.2019.

 

Studentii ale caror cereri de cazare nu au fost aprobate, vor astepta rezolvarea lor dupa 30 septembrie 2019, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

 

Ridicarea repartitiilor de cazare pentru anul universitar 2019-2020 se realizeaza la Facultatea de Inginerie Medicala, sala F202, RESPECTAND CU STRICTETE urmatorul program:

 

Sambata, 21.09.2019

Anul I Licenta – orele 8.00 – 10.00 – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoarea a mediilor de la admitere.

 

Anul II Licenta – orele 10.00 – 12.00 – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Anul III Licenta – orele 12.00 – 14.00 – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Anul IV Licenta – orele 14.00 – 15.30 – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Anul I Masterat – orele 15.30 – 16.00 – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoarea a mediilor de la admitere

Anul II Masterat – orele 16.00 – 16.30 – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

 

Fiecare student (a) trebuie sa se prezinte personal (sau prin imputernicit(a) NOTARIAL) pentru a-si ridica repartitia la camin DOAR in ziua corespunzatoare anului de studiu in care urmeaza sa intre in anul universitar 2019-2020 avand asupra lui/ei urmatoarele:

- carte de identitate (original + copie -pe copie sa fie scris CITET numarul de telefon mobil al studentului/ei-)

- 200 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie**

** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform programului de mai sus) pentru:

- studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata si vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);

-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);

-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

11.09.2019

Facultatea de Inginerie Medicala

Comisia de cazare

==============================================================================================

  

 

 

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

==============================================================================================

Regulamentul intern pentru Studenți 

Platforma de cursuri pentru studentii facultăţii de Inginerie Medicală 

 

==============================================================================================

 

 

===============================================================================   

Pregătirea Examenului de Diplomă - se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor

 

Susținerea examenului de diplomă va avea loc în perioada 01iulie - 05 iulie 2019. 

PROGRAMAREA SUSTINERILOR PROIECTELOR DE DIPLOMA PENTRU SPECIALIZAREA ESM (2, 3, 4 IULIE 2019, ORA 8.00) 

Pentru a putea fi susținute, proiectele trebuie să conțină tema de proiect semnată de conducerea departamentului și a facultății precum și evaluarea din partea profesorului coordonator. 

Pentru asigurarea unei coordonări eficiente a proiectelor de diplomă, Consiliului Facultății a hotărat că nu pot fi aprobate mai mult de cinci lucrări de licență pentru un singur profesor îndrumător.

 Conținutul proiectului de diplomă trebuie să se încadreze în următoarele cerințe:

  http://dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala/continut-diploma

Proiectele se predau la secretariatul facultății (la o data care va fi anuntata ulterior). 

Incepând cu anul universitar 2017-2018, la predarea proiectelor de diplomă studenții trebuie sa predea și proiectul în format electronic.

 

============================================================================================== 

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare 

Toti studenții sunt rugați se evalueze disciplinele pe care le-au urmat pe parcursul semestrului. Conducerea facultății încurajează completarea formularelor de evaluare, on-line, pe platforma Moodle. Acest lucru facilitează prelucrarea lor ulterioară.

Vă reamintim faptul că aceste evaluări sunt perfect confidențiale și esențiale pentru îmbunătățirea calității procesului de învățământ. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 

Ştiri


Folder Continut diploma
Folder ANUNTURI DE ANGAJARE
Folder Mobilitati ERASMUS
Folder ORAR 2018-2019
Folder Programe de Internship
File Planificarea examenelor pentru sesiunea de toamna 2018-2019
File Planificarea sustinerilor proiectelor de diploma- ESM- iulie 2019
File Structura anului universitar 2018-2019
File Tabele studentesti 2019
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Oferta educationala FIM
File Sediu FIM Polizu
File Ghidul studentului
File Regulament intern pentru studenti
File Regulament pentru camine
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Fisa pentru evaluarea disciplinelor
File Album Networking in Inginerie Medicala 14iunie2017
HTML Document Informatii suplimentare cazare la camin