Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ

Date de contact:

     Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; 

     telefon: 021 402 9039 

     e-mail: inginerie.medicala@upb.ro

     https://upb.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-medicala

    https://fim.upb.ro/

    HARTA ***

 

Conducerea facultăţii ***

Prezentarea facultăţii ***

   


==============================================================================================

 

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

==============================================================================================

 

ERASMUS 2019-2020

Concurs pentru granturi ERASMUS+ 2019-2020

Vineri, 25 octombrie 2019, începând cu ora 12:00, în Sala de Consiliu a FIM,

va avea loc interviul pentru selecţia studenţilor pentru bursele Erasmus+ pentru anul universitar 2019-2020.

Dosarele de concurs se depun la Secretariat FIM, până miercuri 23.10.2019, ora 12:00.

Conţinutul dosarului de concurs este descris în Art.27 al Regulamentului, disponibil la: https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/Regulament-Mobilitati-studentiERASMUS-2019.pdf

În atenţia studenţilor care au susţinut TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ:

Am primit 19 certificate, studenţii se pot prezenta în A127 pentru a intra în posesia originalului (copia fiind păstrată la dosarul aplicaţiei pentru mobilitate).

 

Prodecan Responsabil Erasmus+

 Prof. Dr. Ing. Izabela-Cristina Stancu 

==============================================================================================

ORARUL PENTRU SEMESTRUL I ESTE POSTAT AICI

VA RUGAM SA IL CONSULTATI PERIODIC, PANA LA DEFINITIVAREA TUTUROR SALILOR 

==============================================================================================

Regulamentul intern pentru Studenți 

Platforma de cursuri pentru studentii facultăţii de Inginerie Medicală 

Structura anului universitar 2019 - 2020

 

==============================================================================================

===============================================================================   

Pregătirea Examenului de Diplomă - se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor

Susținerea examenului de diplomă va avea loc în perioada 29 iunie - 03 iulie 2020. 

Pentru a putea fi susținute, proiectele trebuie să conțină tema de proiect semnată de conducerea departamentului și a facultății precum și evaluarea din partea profesorului coordonator. 

Pentru asigurarea unei coordonări eficiente a proiectelor de diplomă, Consiliului Facultății a hotărat că nu pot fi aprobate mai mult de cinci lucrări de licență pentru un singur profesor îndrumător.

 

Conținutul proiectului de diplomă trebuie să se încadreze în următoarele cerințe:

  http://dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala/continut-diploma

 

Proiectele se predau la secretariatul facultății (la o data care va fi anuntata ulterior). 

Incepând cu anul universitar 2017-2018, la predarea proiectelor de diplomă studenții trebuie sa predea și proiectul în format electronic.

 

============================================================================================== 

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare 

Toti studenții sunt rugați se evalueze disciplinele pe care le-au urmat pe parcursul semestrului. Conducerea facultății încurajează completarea formularelor de evaluare, on-line, pe platforma Moodle. Acest lucru facilitează prelucrarea lor ulterioară.

Vă reamintim faptul că aceste evaluări sunt perfect confidențiale și esențiale pentru îmbunătățirea calității procesului de învățământ. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 

Ştiri


Folder Continut diploma
Folder ANUNTURI DE ANGAJARE
Folder Mobilitati ERASMUS
Folder ORAR 2019-2020
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Oferta educationala FIM
File Sediu FIM Polizu
File Ghidul studentului
File Regulament intern pentru studenti
File Regulament pentru camine
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Fisa pentru evaluarea disciplinelor
File Album Networking in Inginerie Medicala 14iunie2017