Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; 

telefon: 021 402 9039 

email: inginerie.medicala@upb.ro

HARTA ***

Conducerea facultăţii ***

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

                          ADMITERE 2017 la programe de MASTER - septembrie 2017

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează sesiunea II de admitere la programele de master, pentru locurile bugetate şi cele cu taxă rămase libere după sesiunea I, la toate cele patru programe:

 

  • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor
  • Biotehnologie (BT) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Smart Biomaterials and Applications (BA) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate

 

Înscrierea se desfăşoară în perioada 28 august - 13 septembrie 2017, iar probele concursului de admitere au loc în zilele de 14 şi 15 septembrie.

 

Detalii....

 

 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

               ADMITERE 2017 la programe de LICENŢĂ - iulie 2017

 

 

LA FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALA NU MAI SUNT LOCURI

 

In Universitatea POLITEHNICA Bucuresti mai sunt locuri la buget la urmatoarele facultati:

 

Inginerie Electrica, Inginerie Mecanica si Mecatronica, Ingineria Sisemelor Biotehnice,

Transporturi, Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Stiinte Aplicate

 

 

PROGRAMUL PENTRU ETAPA a II a  ESTE URMĂTORUL:

 

24 - 27 iulie 2017- Program secretariat în intervalul orar 9.00-14.00

 

2, 9 și 23 august 2017- Permanență pentru retragerea dosarelor (activități de secretariat), în intervalul orar 9.00-14.00

 

 

     

OFERTA EDUCAŢIONALĂ a Facultăţii  de INGINERIE MEDICALĂ

 

 

Pentru anul universitar 2017 - 2018, facultatea organizează ADMITERE, în sesiunea iulie 2017, la programele de licenţă:

 

           BIOMATERIALE şi DISPOZITIVE MEDICALE

 

           ECHIPAMENTE şi SISTEME MEDICALE

 

 

Actele necesare pentru inscriere:

a) 4 fotografii tip buletin de identitate;
b) diploma de bacalaureat (original sau adeverinta eliberata de liceu pentru promotia 2017);
c) foaia matricola eliberata de liceu (original);
d) copie legalizata a certificatului de nastere, sau originalul+copie care poate fi legalizata la facultate;

e) adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
f) fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);
g) chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;

h) copie carte de identitate;
i) dosar plic.

  Pentru toate detaliile, cititi http://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2017.pdf 

Taxa de inscriere la concurs are valoarea de 125 Lei (se achita la Secretariatul facultatii). 

Taxa de inmatriculare este în valoare de 50 Lei şi se achită la Secretariatul facultăţii.

Toate celelalte detalii despre admitere sunt anunţate pe site-urile:

 

          http://www.upb.ro/admitere-licenta.html si 

 

          http://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 începe Luni 25 Septembrie 2017.

  

Structura anului universitar 2017-2018

 

 

CAZARI   

REPARTIȚII IN CĂMIN pentru anul universitar 2017 – 2018

 

  

Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) asigură cazarea studenţilor, care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 30 km faţă de municipiul Bucureşti, în caminele P1 şi P4 din complexul Regie, în limita locurilor disponibile.

 

Pentru a putea primi o repartiţie într-unul dintre căminele FIM, studenţii anului universitar current, 2016-2017, din anul I, II şi III LICENŢĂ şi anul I MASTER au obligaţia de a completa până la data de 15.07.2017 o cerere de cazare pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie).

 

După această dată sistemul va bloca automat depunerea de noi cereri. Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 15.07.2017 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare. Acestia pot primi un loc în camin în limita locurilor rămase libere, după efectuarea cazărilor curente.

 

În anul universitar 2017-2018 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE respectând în ordine următoarele priorităţi:

-  studenţii din anul I LICENŢĂ-buget (admişi în 2017);

- studenţii din anul I MASTER-buget (admişi în 2017); 

- studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ şi II MASTER în ordinea strict descrescătoare a punctelor de credit, respectiv a mediilor anului anterior pentru studentii integralisti (buget).

 

Programul repartiţiilor în cămin va fi anunţat la începutul lunii Septembrie 2017 pe site-ul facultăţii.

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală

  Comisia de cazare

 

        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

            

  ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

 

 ANUNTURI CURENTE:

 

SESIUNEA DE RESTANTE - LICENTA- TOAMNA 2017

Programarea examenelor pentru anii I si II 

 

Programarea examenelor pentru anii III si IV 

 

 

 

PRACTICA

Perioada de practica pentru studentii anului III este iunie-septembrie 2017 si trebuie sa cuprinda efectuarea a 360ore.

Practica este obligatorie si se finalizeaza cu un colocviu de practica care este planificat in decursul ultimei saptamani de practica.

Pentru aceasta perioada, firmele care primesc studenti in practica vor incheia cu facultatea o Conventie de practica.

Pe perioada practicii, in fiecare saptamana, studentii vor incarca pe platforma Moodle a facultatii cate un raport de practica care va contine foarte succint activitatile desfasurate in respectiva saptamana. Raportul va fi contrasemnat de tutorele de practica desemnat de firma si va reprezenta dovada prezentei studentului la practica.

La colocviul de practica, studentii vor prezenta un caiet de practica. Acesta va contine descrierea amanuntita a activitatilor desfasurate pe perioada practicii. 

Studentii sunt sfatuiti sa urmareasca anunturile afisate pe platforma Moodle a facultatii si sa se preocupe din timp de gasirea unor locuri de practica in domeniul ingineriei medicale. Facultatea va asigura locuri de practica pentru aproximativ  30% din numarul de studenti.

Firmele la care pot fi alese locurile de practica trebuie sa se aiba activitate in domeniul ingineriei medicale.

 

EXAMENUL de DIPLOMĂ - sesiunea SEPTEMBRIE 2017 

Examenul de diplomă - sesiunea septembrie - se susţine în perioada 11 - 13 septembrie 2017. Înscrierea candidaţilor se face individual, la secretariat, începand din data de 28 august.

 

   Continutul Proiectului de Diploma 

          Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor 

Reguli pentru redactarea documentelor

Referat de apreciere proiect de diploma

Model pentru coperta proiectului 

Formular pentru Tema proiectului de diploma

 

La predare, proiectul de diplomă trebuie sa fie insotit de Tema de proiect semnată (de candidat, profesorul îndrumător, directorul de departament şi decan) şi de Referatul de apreciere al profesorului îndrumător.

 

 EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare

 

 

EVENIMENTE:

 

NETWORKING IN INGINERIA MEDICALA 

 

 In data de 14 iunie 2017 la Biblioteca Universitatii, a avut loc intalnirea NETWORKING în INGINERIE MEDICALA, întalnire organizată de Asociația Medical Engineering Development – asociaţia stdenţilor din Facultatea de Inginerie Medicală, cu ocazia sărbătoririi a șapte ani de la înființarea facultăţii și a unui an de la fondarea acestei asociații.

 

Prin acest eveniment a fost inițiat un demers spre consolidarea relațiilor profesori-studenți-firme din domeniul ingineriei medicale, pentru a spori încrederea în posibilitățile existente pe piața muncii pentru absolvenți.

Parteneriatele solide cu firme de prestigiu din domeniu, oferă suportul creării de noi oportunități și beneficii pentru toți cei implicați.

 

   Album foto

==============================================================================================

 


INSTRUCŢIUNI de PROTECŢIA MUNCII pentru STUDENŢII din UPB

 

 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
Folder Documente tabere studentesti 2017
Folder Orar 2016-2017 Semestrul al 2 lea
File WS_candidati_selectie1.docx Item only translated in English
File Album Networking in Inginerie Medicala 14iunie2017
File Ghidul studentului
File Instructiuni SSM pentru studenti
File Mesaj pentru candidatii Licenta 2017
File Model coperta Proiect de diploma
File Planuri de invatamant 2016-2017
File Poster Admitere
File Programarea sesiunii restante anii I si II
File Programarea sesiunii restante anii III si IV
File Referat apreciere proiect de diploma
File Regulament finalizare studii
File Regulament intern pentru studenti
File Regulament pentru camine
File Structura anului universitar 2016-2017
File Structura anului universitar 2017-2018
File Tema Proiectului de Diploma
File Zilele Tehnicii Studentesti
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Sediu FIM Polizu
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Oferta educationala FIM