Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3;  telefon: 021 402 9039  sau  0723 132 880

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

ADMITERE MASTER 2014

Facultatea de Inginerie Medicală organizează în sesiunea septembrie 2014 admitere la 3 programe de masterat de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările (detalii  ....):

  • Inginerie Medicală (IMC)
  • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)
  • Biotehnologie (BT)

Numărul total de locuri:

  • Subvenţionate: 70
  • Cu taxă: 30

Inscrierile se fac în perioada 1 - 17 Septembrie 2014, între orele 9:00 -15:00 la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3). Concursul de admitere se desfăşoară în zilele de 18 şi 19 septembrie 2014. Mai multe detalii ....

 

 

PLIANT ADMITERE MASTER 2014

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

ADMITERE LICENTA 2014

 

   NU MAI SUNT LOCURI VACANTE 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE RESTANTA PENTRU LICENTA 

 

 

  SUSTINEREA PROIECTELOR DE DIPLOMA- SESIUNEA DE TOAMNA SE VA DESFASURA

MARTI, 16 SEPTEMBRIE 2014, ORA 10.00, SALA D013

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

 

CAZARI 2014-2015

 

REPARTIZAREA CAMERELOR DE CAMIN VA AVEA LOC IN URMATOARELE ZILE:

 

JOI, 25 SEPTEMBRIE 2014, ANUL I LICENTA SI MASTER

 

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014, ANII II, III, IV LICENTA SI MASTER

 

VA RUGAM SA URMARITI IN CONTINUARE ANUNTURILE DE PE SITE PENTRU VIITOARELE ANUNTURI LEGATE

 

DE PROGRAMAREA ORARA EXACTA SI ACTELE PE CARE STUDENTII TREBUIE SA LE AIBA 

 

 

Studentii care doresc cazare in camin sunt rugati sa se inscrie pe platforma student.pub.ro.

 

Cu exceptia studentilor admisi in anul I se vor lua in considerare numai cererile inregistrate pe acesta platforma. 

 

Datorita numarului foarte limitat de locuri in camin, selectia celor care vor putea sa locuiasca in camin se va face in ordinea descrescatoare a mediei de bursa pentru studentii din anii II, III, IV, 2 Master.

Pentru studentii anului I licenta si master, vor fi luate in considerare mediile de la examenul de admitere

 

 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A

 

FACULTĂŢII DE INGINERIE MEDICALĂ

 

FIM asigură următoarele forme de învăţămant universitar (cursuri de zi cu frecvenţă):

 

* Studiile de licenţă (4 ani), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Inginer” în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate, iar programele de licenţă acoperă specializările:

Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM);

Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM).

 

* Studiile de masterat (2 ani), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de dizertaţie) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Master”.

Domeniile de instruire pentru masterat sunt:

Ştiinţe inginereşti aplicate, cu programele Inginerie Medicală (IMC) şi Biotehnologie (BT)

Ingineria materialelor, cu programul Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)  

 

Toate programele oferite sunt acreditate de către ARACIS.

 

Pentru studiile de licenţă, în programa de studiu din primele patru semestre  sunt prevăzute disciplinele care asigurǎ fundamentul cunoştinţelor necesare cursurilor de specialitate care încep din semestrul cinci. In aceastǎ perioadǎ este începutul acumulǎrii cunoştinţelor inginereşti în care sunt predate discipline tipice domeniilor medical (anatomie, fiziologie umana, biologie), electric (noţiunile de bazǎ pentru electrotehnicǎ şi electronicǎ), mecanic (biomecanică, dinamica fluidelor), alǎturi de elemente de matematicǎ, chimie, fizicǎ şi informaticǎ. Cunoştinţele acumulate în primele patru semestre sunt esenţiale pentru înţelegerea disciplinelor specializate, care debuteazǎ din semestrul cinci.

Pentru stabilirea programelor de studiu la fiecare disciplinǎ în parte au fost realizate diagrame de interdependenţǎ, astfel încât sǎ se obţinǎ douǎ deziderate: cunoştinţele dobândite sǎ susţinǎ, pe de o parte, disciplinele corespunzǎtoare etapelor ulterioare, iar pe de altǎ parte sǎ evite redundanţa informaţiilor oferite.

 

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare.

Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ.

Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.

 

Programul de studii Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM) asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul biomaterialelor şi dispozitivelor medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru proiectarea, realizarea, monitorizarea, utilizarea şi mentenanţa biomaterialelor, dispozitivelor tehnice utilizate în medicină, precum şi integrarea subsistemelor şi sitemelor componente (chimice, mecanice, electromecanice, electronice, etc) în proiectarea asistată, realizarea, utilizarea biomaterialelor şi dispozitivelor medicale.

Programul de studii BDM pregăteşte specialişti care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare a unor biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi aplicaţii ale acestora (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale), specialişti capabili să asigure funcţionalitatea biomaterialelor şi produselor, specialişti în compatibilitatea dispozitivelor medicale (utilizate pentru diagnosticare, investigare, analiză şi tratament) sau a unor tehnici de investigaţie clinică.

 

 

 

 

 

 

 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
File Referat apreciere lucrare de diploma
File Regulament finalizare studii 2014
File Restante septembrie 2014- LICENTA
File admitere_admisi_inmatriculati_etapa2
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Sediu FIM Polizu
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
HTML Document OFERTA EDUCAŢIONALĂ
URL Platforma de e-learning F.I.M.