Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; telefon: 021 402 9039  sau  0723 132 880

HARTA ***

Conducerea facultăţii ***

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      OFERTA EDUCAŢIONALĂ a Facultăţii  de INGINERIE MEDICALĂ

 

 

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

            ADMITEREA 2016 la LICENŢĂ - toate informaţiile sunt anunţate pe situl UPB

 

       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

           ADMITEREA 2016 la MASTERAT

 

   

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

==============================================================================================

==============================================================================================

  

 

Anul universitar 2015-2016 pentru studiile de licenţă:

 

     Festivitatea de absolvire a promoţiei 2016 va avea loc la Sala Palatului în data de 9 iulie 2016. 

 

EXAMEN DE DIPLOMĂ 2016

      Înscrierea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de diplomă se face personal, la secretariatul facultăţii, pana în data de 24 iunie 2016

      Examenele de diplomă se susţin in zilele de 6 şi 7 iulie 2016.  Programarea studenţilor şi amănunte vor fi comunicate în curand.

        Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor 

Reguli pentru redactarea documentelor

Referat de apreciere proiect de diploma

Model pentru coperta proiectului  

Formular pentru Tema proiectului de diploma

 

ANUL III  PRACTICA 2016

Perioada de practica pentru anul III se desfasoara pe durata a 12 saptamani, în vacanţa de vară (21iunie-9sept 2016).

Indiferent de locul in care isi desfasoara aceasta activitate, studentii vor trebui sa incarce la inceputul fiecarei saptamani, pe platforma Moodle (http://fim.curs.pub.ro/2015/),  cate un raport succint (max.1pag) al  activitătii desfasurate in cursul saptamanii anterioare. Raportul va specifica saptamana la care se refera si va fi semnat atat de catre student cat si de persoana de la locul de practica, care raspunde de student. Aceasta va fi dovada prezentei studentului la practica in saptamana respectiva. Formatul acestui raport poate fi hotarat de fiecare student in parte.

In ultima saptamana de practica se va organiza, la facultate, colocviul de practica. 

  

MOBILITĂŢI ERASMUS 2016 - detalii

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare

 

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

EVENIMENTE:

     

Specializarea inteligenta in nanotehnologii si materiale avansate” este titlul sub care se desfasoara a 15-a editie a Seminarului National de Nanostiinta si nanotehnologie. Evenimentul va avea loc la data de 15.06.2016 la Biblioteca Academiei Romane (detalii la adresa www.romnet.net/nano/SNN2016).

o Grup RENAULT Romania oferă studenţilor din UPB locuri în cadrul Programului de Stagii DRIVE YOUR FUTURE 2016. Catalogul cu temele de stagiu si procedura de aplicare sunt disponibile pe site-ul  http://www.gruprenault.ro/alatura-te-grupului-renault-romania/drive-your-future

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti UPB - 13 mai 2016, la FIM

Colaborarea dintre Facultatea Inginerie Medicala si Asociatia Ateliere Fara Frontiere, a fost lansată în data de 26 mai 2015 prin prezentarea proiectului LifeMed

 

 

 

==============================================================================================

============================================================================================== 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
File Anul II Licenta- Repartizarea pentru disciplinele optionale- sem 2
File Ghidul studentului 2014-2015
File Grupe Anul III_2015
File Grupe Anul II_2015
File Grupe Anul IV_2015
File Grupe Anul I_2015
File Metodologie tabere 2015
File Model Coperta Diploma
File Poster Admitere
File Referat apreciere lucrare de diploma
File Regulament finalizare studii 2015
File Rezultate Erasmus 2015-2016
File Sesiune examene licenta anii I-III- mai-iunie 2016
File Sesiunea de examene- restante anul IV
File Tema Proiectului de Diploma
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Sediu FIM Polizu
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
URL Platforma de e-learning F.I.M.
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Oferta educationala FIM