Folder Facultatea de Inginerie Medicală — F.I.M.

  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ


Date de contact:

Bucureşti, local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3; telefon: 021 402 9039  sau  0723 132 880

HARTA ***

Conducerea facultăţii ***

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      OFERTA EDUCAŢIONALĂ a Facultăţii  de INGINERIE MEDICALĂ

 

 

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

            ADMITEREA 2016 la LICENŢĂ - conform informaţiilor anunţate pe situl UPB

            Înscrierea candidaţilor pentru ADMITEREA 2016 la studiile de licenţă se face la sediul Facultăţii de Inginerie Medicală

            str. Polizu nr. 1-7, corp F, etaj 3, telefon 021 402 9039 sau 0723 132 880

            în perioada 18 - 23 iulie 2016, zilnic între orele 9:00 - 16:00

Candidatii sunt rugati insistent sa se preinscrie pe platforma admitere.pub.ro  ( https://admitere.pub.ro)  

 

NUMARUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA LA LICENTA, IULIE 2016:

BUGET  163 locuri

TAXA 50 locuri 

UPB asigură, în perioada examenelor de admitere, cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora, în perioada 23-29 iulie 2016

  PRECIZĂRI GENERALE - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

Reguli generale ce trebuiesc respectate pe întreaga perioadă de desfășurare a examenelor de admitere, Sesiunea Licență iulie 2016.

  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti dispune de trei locații distincte pentru campus:

  1. Campus Noul Local – Splaiul Independentei 313, Sector 6 -  Harta
  2. Campus LEU – Bld Iuliu Maniu, nr 1-3, sector 6 -  Harta
  3. Campus Polizu – Stra Polizu nr. 1-7, sector 1” -   Harta

În zilele de examen (25 si 26 iulie 2016) accesul în curtea Instituției este

permis doar pentru candidați iar aceștia trebuie să aibă asupra lor Buletinul sau Cartea de Identitate și Legitimatia de concurs.

Însoțitorii candidaților nu au acces în curtea Universității în zilele de examen între orele 07:00 - 14:00.

Accesul, în curtea universității, cu autoturismul personal, în cele 2 zile de examen este interzis intre orele 07:00-14:00 (sunt exceptate autoturismele care au ecuson special cu ADMITERE 2016).

 

Documente utile - Admitere Licenta 2016

   Cifra de scolarizare aprobata de MECS pentru anul universitar 2016-2017

   Repartizarea locurilor pe facultati pentru admitere la studii de licenta, in anul universitar 2016-2017

  DISCIPLINE DE CONCURS 

         Programe analitice - Discipline de concurs ADMITERE 2016

           CHIMIE

           FIZICA

           MATEMATICA

  Calendar admitere 2016

  REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2016-2017 ciclul de studii universitare de licenţă 

 

 

       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

           ADMITEREA 2016 la MASTERAT - conform informaţiilor anunţate pe situl UPB

 

   

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

==============================================================================================

 

 

==============================================================================================

 

 

Anul universitar 2015-2016 pentru studiile de licenţă:

 

 

INFORMAŢII DE ACTUALITATE 

 

   

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR PENTRU SESIUNEA DE RESTANTE- LICENTA 

 

 

 EXAMEN DE DIPLOMĂ - SEPTEMBRIE 2016

      

        Regulamentul UPB pentru finalizarea studiilor 

Reguli pentru redactarea documentelor

Referat de apreciere proiect de diploma

Model pentru coperta proiectului  

Formular pentru Tema proiectului de diploma

 

ANUL III  PRACTICA 2016

Perioada de practica pentru anul III se desfasoara pe durata a 12 saptamani, în vacanţa de vară (21iunie-9sept 2016).

Indiferent de locul in care isi desfasoara aceasta activitate, studentii vor trebui sa incarce la inceputul fiecarei saptamani, pe platforma Moodle (http://fim.curs.pub.ro/2015/),  cate un raport succint (max.1pag) al  activitătii desfasurate in cursul saptamanii anterioare. Raportul va specifica saptamana la care se refera si va fi semnat atat de catre student cat si de persoana de la locul de practica, care raspunde de student. Aceasta va fi dovada prezentei studentului la practica in saptamana respectiva. Formatul acestui raport poate fi hotarat de fiecare student in parte.

In ultima saptamana de practica se va organiza, la facultate, colocviul de practica. 

  

MOBILITĂŢI ERASMUS 2016 - detalii

 

EVALUAREA DISCIPLINELOR din programul de LICENŢĂ - Fisa de evaluare

 

 

==============================================================================================

==============================================================================================

 

 

EVENIMENTE:

    

Firma GADAGROUP Romania SRL prezintă absolvenţilor şi studenţilor din anul III, oportunităţile de angajare şi programele de internship oferite în acest an. descarcă anuntul

o “Specializarea inteligenta in nanotehnologii si materiale avansate” este titlul sub care se desfasoara a 15-a editie a Seminarului National de Nanostiinta si nanotehnologie. Evenimentul va avea loc la data de 15.06.2016 la Biblioteca Academiei Romane (detalii la adresa www.romnet.net/nano/SNN2016).

o Grup RENAULT Romania oferă studenţilor din UPB locuri în cadrul Programului de Stagii DRIVE YOUR FUTURE 2016. Catalogul cu temele de stagiu si procedura de aplicare sunt disponibile pe site-ul  http://www.gruprenault.ro/alatura-te-grupului-renault-romania/drive-your-future

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti UPB - 13 mai 2016, la FIM

Colaborarea dintre Facultatea Inginerie Medicala si Asociatia Ateliere Fara Frontiere, a fost lansată în data de 26 mai 2015 prin prezentarea proiectului LifeMed

 

 

==============================================================================================

============================================================================================== 


 

Ştiri


Folder Continut diploma
File Anul II Licenta- Repartizarea pentru disciplinele optionale- sem 2
File Ghidul studentului 2014-2015
File Metodologie tabere 2015
File Model Coperta Diploma
File Poster Admitere
File Referat apreciere proiect de diploma
File Regulament finalizare studii 2015
File Restante Licenta septembrie 2016
File Rezultate Erasmus 2015-2016
File Tema Proiectului de Diploma
File anunt gada internship
File Reguli minimale privind redactarea manuscriselor
File Fisa pentru evaluarea diciplinelor
File Sediu FIM Polizu
HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală
URL Platforma de e-learning F.I.M.
HTML Document Conducerea facultăţii
HTML Document Oferta educationala FIM