Folder Instrucţiuni SSM 2016 - 2017

Instrucţiuni pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti asigură instruirea studenţilor şi a personalului din facultăţi şi departamente (incluzând personal didactic titular şi asociat, personal didactic auxiliar, personal tehnic şi de secretariat), cu privire la Normele legale de Protecţia Muncii şi Securitatea Sănătății.

Instruirea studenţilor si a personalului se realizează periodic la începutul fiecărui ciclu de activităţi (semestru universitar, modul didactic, proiect etc.) la nivelul laboratoarelor şi colectivelor coordonate de către DBB şi de către Facultatea de Inginerie Medicală, conform programării stabilite la nivelul UPB. Efectuarea instructajelor este atestată prin fişele individuale de instruire, semnate de către cei instruiţi, de către persoana care a efectuat instructajul, cât şi de persoana care a verificat întregul proces (directorul departamentului sau/şi decanul facultăţii).

Materialele care sunt diseminate comunităţii academice sunt ataşate mai jos. Acestea sunt furnizate de Biroul de Protecţia Muncii şi Securitate a Sănătății din UPB (sala AN 216 A, telefon 021-402-9429), prin persoanele responsabile: Marcel Popescu (marcel.popescu@upb.ro) şi Petrică Olaru (petrica.olaru@upb.ro).

File Planificarea temelor de instruire pentru DBB
File Tema-Obligatiile la locul de munca
File Tema-ELECTROCUTAREA
File Tema-Prim-ajutor_REANIMAREA
File Tema-Prim-ajutor_FRACTURI
File Tema-Extras HG 1091 din 2006
File Tema-Extras HG 1425 din 2006
File Instrucţiuni SSM pentru studenţi