Folder Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB) a fost înfiinţat la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) prin Hotărarea Senatului UPB nr. 73/20 din 28 Februarie 2002. Începând chiar de la înfiinţare, DBB a organizat studii de masterat în specializările de Inginerie Medicală şi Clinică, Biotehnolgie şi Biomateriale şi s-a constituit ca o platformă activă şi flexibilă pentru colaborări cu alte universităţi din ţară şi din străinătate, cu institute de cercetare, pentru derularea unor proiecte de cercetare importante. 

DBB a coordonat proiectul “BIOINGTEH – Platformă Interdisciplinară Bioinginerie – Biotehnologie pentru cercetare, dezvoltare şi formare profesională” în perioada 2005 – 2008, ale cărui rezultate pozitive au permis consolidarea bazei materiale şi dezvoltarea resurselor UPB pentru cercetare şi educaţie în domeniu.

Înfiinţarea în UPB a Facultăţii de Inginerie Medicală (FIM), în anul 2010 s-a bazat pe experienţa şi acumulările DBB, cât şi pe colaborarea cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti (UMF), în baza unui protocol de colaborare încheiat între cele două universităţi.La nivelul departamentului şi facultăţii sunt stabilite bune relaţii de colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, cu Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino", cu Institutul Naţional de Cercetări pentru Electrotehnică ICPE-CA, cat şi cu o serie de companii comerciale active în domeniul echipamentelor şi dispozitivelor medicale.

În prezent, DBB funcţionează în cadrul FIM, alături de un alt departament al UPB, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie. DBB coordonează în continuare programele de masterat şi sprijină desfăşurarea programelor de licenţă oferite de FIM.

 

Date de contact:

Universitaea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

            Adresa de corespondenţă: Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti, cod poştal 060042

            Localizare: Campusul UPB din POLIZU, Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, corpul F, etajul 3

            Telefon: 021-402 9039

            E-mail: dbb@iem.pub.ro

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

INSTRUCŢIUNI pentru SECURITATE şi SĂNĂTATE în MUNCĂ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Folder Instrucţiuni SSM 2017 - 2018