Folder Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB) a fost înfiinţat la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) prin Hotărarea Senatului UPB nr. 73/20 din 28 Februarie 2002. Începând chiar de la înfiinţare, DBB a organizat studii de masterat în specializările de Inginerie Medicală şi Clinică, Biotehnolgie şi Biomateriale şi s-a constituit ca o platformă activă şi flexibilă de cercetare. DBB a facilitat mereu colaborări între grupuri constituite în cadrul unor facultăţi diferite ale UPB, cu alte universităţi din ţară şi din străinătate, cu institute de cercetare.

O realizare notabilă este faptul că DBB a coordonat proiectul “BIOINGTEH – Platformă Interdisciplinară Bioinginerie – Biotehnologie pentru cercetare, dezvoltare şi formare profesională” în perioada 2005 – 2008. Rezultatele pozitive ale proiectului au permis consolidarea bazei materiale şi dezvoltarea resurselor UPB pentru cercetare şi educaţie în domeniu. Pe aceste premize, senatul UPB a decis în anul 2010 înfiinţarea Facultăţii de Inginerie Medicală; aceasta a fost primită în mediul academic naţional drept o evoluţie universitară oportună, iar condiţiile de împlinire profesională oferite absolvenţilor au confirmat în anii următori, importanţa sa pe piaţa muncii.

Înfiinţarea în UPB a Facultăţii de Inginerie Medicală (FIM), în anul 2010 s-a bazat pe experienţa şi acumulările DBB, cât şi pe colaborarea cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti (UMF). Între cele două universităţi funcţionează un acord de parteneriat care facilitează schimburile şi colaborările în domeniul educaţiei şi cercetării.

În prezent, DBB funcţionează în cadrul FIM, alături de un alt departament al UPB, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie.

DBB coordonează în continuare programele de masterat şi sprijină desfăşurarea programelor de licenţă oferite de FIM, îşi consolidează un colectiv multidisciplinar de specialişti, dezvoltă laboratoare performante şi promovează teme şi proiecte de cercetare în domenii conexe bioingineriei şi biotehnologiilor.

 

Date de contact:

Universitaea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

            Adresa de corespondenţă: Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti, cod poştal 060042

            Localizare: Campusul UPB din POLIZU, Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, corpul F, etajul 3

            Telefon: 021-402 9039

            E-mail: dbb@iem.pub.ro

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

INSTRUCŢIUNI pentru SECURITATE şi SĂNĂTATE în MUNCĂ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Folder Instructiuni SSM 2019 - 2020
Folder Instructiuni SSM 2018 - 2019
Folder Instrucţiuni SSM 2017 - 2018
Folder Instrucţiuni SSM 2016 - 2017
Folder Intructiuni SSM 2020-2021
File Hotararea nr. 14 / 11.03.2020 a Consiliului de Administratie al UPB
File Hotararea nr. 25 / 29.04.2020 a Consiliului de Administratie al UPB