HTML Document Proiect de cercetare GRABTOP


Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

 

GRABTOP Biosenzor inovativ pe bază de grafenă ȋn vederea testării potențialului osteogenic; ȋnțelegerea avansată a performanțelor celulelor stem pentru medicină regenerativă

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în programul operaţional COMPETITIVITATE

ID P_37_221; Nr. Contract de finanțare 154/25.11.2016

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea statusului de sănătate în societate prin realizarea unui dispozitiv medical inovativ, de tip biosenzor, ca fundament în dezvoltarea Produselor pentru Terapii Medicale Avansate (PTMA).

 

Director de proiect, Dr. Jorge S. Burns

Director control funcțional și de calitate, Conf. Mariana IONITA

 

http://grabtop.upb.ro

 

Invitatie lansare proiect