Folder DISERTATIE

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE 2021

 

Examenul de disertaţie 2021 se desfăşoară în două sesiuni:

* sesiunea de vară, în perioada 28 iunie - 2 iulie 2021

* sesiunea de toamnă în perioada 13 - 15 septembrie 2021

 

Examenul de disertaţie se organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului UPB pentru desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

 

Înscrierea candidaţilor - se face conform celor precizate în Regulamentul UPB şi la secretariatul facultăţii (detalii).

 

Datele pentru susţinerea examenului de disertaţie (sesiunea de vară):

 

* INGINERIE MEDICALĂ - 30 iunie, ora 9:00

* TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ -1 iulie, ora 9:00

       cu programare la secretar comisie: Ş.l. Alina-Monica Ilie-Săndoiu <alina_monica.sandoiu@upb.ro>

 

* BIOINGINERIE APLICATĂ pentru MEDICINĂ REGENERATIVĂ - 30 iunie, ora 16:00

* SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE - 29 iunie, ora 16:00

* SMART BIOMATERIALS and APPLICATIONS - 1 iulie, ora 16:00

       cu programare la secretar comisie: Ş.l. Andreia Cucuruz < <andreiailie@yahoo.com>

 

Examenele se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams. Pentru informaţii privind predarea proiectului, susţinerea şi programarea pentru examen, masteranzii iau legătura cu secretarii de comisie.

 

Atenţie! Lucrările de disertaţie programate pentru susţinere trebuie să fie însoţite de un referat de apreciere din partea profesorului coordonator al lucrării (model referat).

File Referat de apreciere pentru lucrarea de disertatie