Folder DISERTATIE

  

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

 

Examenul de disertaţie se organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului UPB pentru desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

 

Examenul de disertaţie 2020 se desfăşoară în două sesiuni:

* sesiunea de vară, în perioada 22 - 26 iunie 2020

* sesiunea de toamnă în perioada 7 - 9 septembrie 2020

 

Înscrierea candidaţilor se face individual, la Secretariatul FIM (Polizu, corp F, etaj 3); pentru sesiunea de vară înscrierea se face în perioada 8 - 19 iunie. Similar, pentru sesiunea de toamnă înscrierea se face în perioada 24 august - 4 septembrie.

 

Lista documentelor necesare pentru înscriere:

- cerere de înscriere la examen

- fişa de lichidare completată şi semnată (formatul se obţine de la secretariat)

- lucrarea de disertaţie inclusiv în format electronic (pe CD) se depune la secretariat; predarea este avizată de secretarul comisiei de examen

- rezumatul lucrării de disertaţie (1 pagină) în română şi engleză, format electronic (pe CD) (lucrarea şi rezumatele pe acelaşi CD, urmand ca, după examen, să fie depuse într-o bază de date a UPB)

- tema de disertaţie – formularul ataşat; acest formular, completat şi semnat de către profesorul coordonator este semnat de absolvent şi depus la secretariat pentru obţinerea avizelor de la conducerea facultăţii

- declaraţie de originalitate – formularul ataşat, completat şi semnat de către absolvent

- referat apreciere disertaţie – formularul ataşat, completat şi semnat de către profesorul coordonator, se transmite secretarului comisiei de disertaţie înainte de desfăşurarea examenului

- copie a buletinului de identitate, sau a cărţii de identitate

- 2 fotografii realizate recent, pe hartie fotografică, color, format 3x4 cm

- Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este deja la dosar)

- Diploma de Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- Supliment Diplomă Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie legalizată după certificatul de naştere în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

- pentru studenţii străini - copie a Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii

 

 

Studenţii se vor prezenta individual la Secretariatul FIM pentru a obţine formularele pentru cererea de înscriere şi fişa de lichidare. Tot atunci vor depune formularul temei de disertaţie, completat şi semnat de către profesorul coordonator, iar Secretariatul se ocupă de obţinerea vizelor de la Decan şi Director Departament.

File tema lucrarii de disertatie
File referat apreciere
File declaratie de originalitate