Folder DISERTATIE 2017

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

anul universitar 2016 - 2017

 

 

Examenul de disertaţie se programează în sesiunea de vară, în perioada 26 - 30 iunie 2017, iar în sesiunea de toamnă în perioada 11 - 13 septembrie 2017.

     Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE

     Specializarea INGINERIE MEDICALĂ 

Examenul se desfăşoară conform Regulamentului UPB pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

Înscrierea candidaţilor pentru sesiunea de vară a examenului de disertaţie începe din data de 9 iunie şi se face individual, la Secretariatul FIM (Polizu, corp F, etaj 3).

 

 Lista documentelor necesare pentru înscriere:

- cerere de înscriere la examen

- fişa de lichidare completată şi semnată 

- formular temă disertaţie – formularul ataşat, completat şi semnat de către profesorul coordonator şi semnat de absolvent

- referat apreciere disertaţie – formularul ataşat, completat şi semnat de către profesorul coordonator

- declaraţie de originalitate – formularul ataşat, completat şi semnat de către absolvent

- lucrarea de disertaţie inclusiv în format electronic (pe CD) se depune la secretariat

- rezumatul lucrării de disertaţie (1 pagină) în română şi engleză, format electronic (pe CD) (lucrarea şi rezumatele pe acelaşi CD)

- copie a buletinului de identitate, sau a cărţii de identitate

- 2 fotografii tip carte de identitate sau paşaport

- Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este deja la dosar)

- Diploma de Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- Supliment Diplomă Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie legalizată după certificatul de naştere în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

 

 Studenţii se vor prezenta individual la Secretariatul FIM pentru a obţine formularele pentru cererea de înscriere şi fişa de lichidare. Tot atunci vor depune formularul temei de disertaţie (2 exemplare), completat şi semnat de către profesorul coordonator (Secretariatul se ocupă de obţinerea vizelor de la Decan şi Director Departament)

  

 

File referat apreciere
File tema disertatie
File declaratie de originalitate
HTML Document Specializarea Inginerie Medicală (IM)
HTML Document Specializarea Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)