Folder DISERTATIE

Examenul de disertaţie în anul universitar 2018 - 2019 se susţine în două sesiuni:

* 24 - 28 iunie 2019

* 9 -- 11 septembrie 2019 

Înscrierile pentru susţinerea examenului de fac începand cu cca. două săptămani înaintea sesiunii respective.

Toate detaliile referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie 2019 se vor anunţa după aprobarea de către Senatul UPB a Regulamentului pentru examenele de finalizare a studiilor 2019. Pentru orientare se pot considera informaţiile valabile în anul universitar trecut.

 

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

anul universitar 2017 - 2018

 

Examenul de disertaţie se organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului UPB pentru desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

 

Examenul de disertaţie 2018 se desfăşoară în două sesiuni:

* sesiunea de vară, în perioada 25 - 29 iunie 2018

* sesiunea de toamnă în perioada 10 - 12 septembrie 2018

 

Înscrierea candidaţilor se face individual, la Secretariatul FIM (Polizu, corp F, etaj 3); pentru sesiunea de vară înscrierea se face în perioada 11 - 22 iunie. Similar, pentru sesiunea de toamnă înscrierea se face în perioada 27 august - 10 septembrie.

 

Programarea examenului de disertaţie în sesiunea de vară:

     Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE - 29 iunie 2018, ora 16.00, sala D013

     Specializarea INGINERIE MEDICALĂ - 28 iunie 2018, ora 9:00, sala F324

Pentru informaţii despre sesiunea de toamna, candidaţii sunt invitaţi să ia legătura cu Secretariatul FIM!

 

 

 Lista documentelor necesare pentru înscriere:

- cerere de înscriere la examen

- fişa de lichidare completată şi semnată (formatul se obţine de la secretariat)

- lucrarea de disertaţie inclusiv în format electronic (pe CD) se depune la secretariat; predarea este avizată de secretarul comisiei de examen

- rezumatul lucrării de disertaţie (1 pagină) în română şi engleză, format electronic (pe CD) (lucrarea şi rezumatele pe acelaşi CD, urmand ca, după examen, să fie depuse într-o bază de date a UPB)

- tema de disertaţie – formularul ataşat; acest formular, completat şi semnat de către profesorul coordonator este semnat de absolvent şi depus la secretariat la începutul semestrului final al programului de masterat, pentru obţinerea avizelor de la conducerea facultăţii; la înscriere, absolventul recuperează formularul cu toate semnăturile şi îl ataşează dosarului de înscriere

- referat apreciere disertaţie – formularul ataşat, completat şi semnat de către profesorul coordonator

- declaraţie de originalitate – formularul ataşat, completat şi semnat de către absolvent

- copie a buletinului de identitate, sau a cărţii de identitate

- 2 fotografii realizate recent, pe hartie fotografică, color, format 3x4 cm

- Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este deja la dosar)

- Diploma de Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- Supliment Diplomă Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie legalizată după certificatul de naştere în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

- pentru studenţii străini - copie a Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii

 

 

Studenţii se vor prezenta individual la Secretariatul FIM pentru a obţine formularele pentru cererea de înscriere şi fişa de lichidare. Tot atunci vor depune formularul temei de disertaţie, completat şi semnat de către profesorul coordonator, iar Secretariatul se ocupă de obţinerea vizelor de la Decan şi Director Departament.

File tema lucrarii de disertatie
File referat apreciere
File declaratie de originalitate
HTML Document Specializarea Inginerie Medicală (IM)
HTML Document Specializarea Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)