Folder DISERTATIE

 

Pentru anul universitar 2017 – 2018 examenul de disertaţie se organizează în două sesiuni:

·      sesiunea de vară în perioada 25 – 29 iunie 2018

·      sesiunea de toamnă în perioada 10 – 12 septembrie 2018

Înscrierea candidaţilor se face începând cu cca. două săptămâni înaintea perioadei de programare a examenului. Detalii urmează a fi anunţate în apropierea datelor respective; pentru orientare se pot urmări precizările valabile în anul universitar precedent, listate mai jos. 

 

=================================================================================================

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

anul universitar 2016 - 2017

 

Examenul de disertaţie se programează în sesiunea de vară, în perioada 26 - 30 iunie 2017, iar în sesiunea de toamnă în perioada 11 - 13 septembrie 2017.

 

Înscrierea candidaţilor pentru sesiunea de vară  începe din data de 9 iunie şi se face individual, la Secretariatul FIM (Polizu, corp F, etaj 3). Similar, pentru sesiunea de toamnă înscrierea începe din data de 28 august.

 

Programarea examenului de disertaţie în sesiunea de toamnă:

     Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE - 13 septembrie 2017, ora 16:00, sala D013

     Specializarea INGINERIE MEDICALĂ - 12 septembrie 2017, ora 12:00, sala F324

 

Examenul se desfăşoară conform Regulamentului UPB pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

 

 Lista documentelor necesare pentru înscriere:

- cerere de înscriere la examen

- fişa de lichidare completată şi semnată 

- tema de disertaţie – formularul ataşat; acest formular, completat şi semnat de către profesorul coordonator este semnat de absolvent şi depus la secretariat la începutul semestrului final al programului de masterat, pentru obţinerea avizelor de la conducerea facultăţii; la înscriere, absolventul recuperează formularul cu toate semnăturile şi îl ataşează dosarului de înscriere

- referat apreciere disertaţie – formularul ataşat, completat şi semnat de către profesorul coordonator

- declaraţie de originalitate – formularul ataşat, completat şi semnat de către absolvent

- lucrarea de disertaţie inclusiv în format electronic (pe CD) se depune la secretariat

- rezumatul lucrării de disertaţie (1 pagină) în română şi engleză, format electronic (pe CD) (lucrarea şi rezumatele pe acelaşi CD)

- copie a buletinului de identitate, sau a cărţii de identitate

- 2 fotografii tip carte de identitate sau paşaport

- Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este deja la dosar)

- Diploma de Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- Supliment Diplomă Licenţă în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie legalizată după certificatul de naştere în original (dacă nu este deja la dosar)

- copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

 

 Studenţii se vor prezenta individual la Secretariatul FIM pentru a obţine formularele pentru cererea de înscriere şi fişa de lichidare. Tot atunci vor depune formularul temei de disertaţie, completat şi semnat de către profesorul coordonator (Secretariatul se ocupă de obţinerea vizelor de la Decan şi Director Departament)

  

 

File tema lucrarii de disertatie
File referat apreciere
File declaratie de originalitate
HTML Document Specializarea Inginerie Medicală (IM)
HTML Document Specializarea Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)