Folder MASTERAT 2016-2017

Acest spaţiu este dedicat studenţilor masteranzi ai Facultăţii de Inginerie Medicală (FIM). 

Informaţiile postate aici sunt de interes curent, incluzand orariile, programarea sesiunilor de examene şi de disertaţie, detalii despre desfăşurarea activităţilor de cercetare, prezentarea unor evenimente, ş.a.  Selectaţi (în meniurile de mai jos) categoria de informaţii care vă interesează.

Masteranzii sunt invitaţi să revină periodic pentru a fi la curent cu noutăţile şi să adreseze întrebările, părerile şi observaţiile lor la secretariatul facultăţii, sau coordonatorilor de programe.

Date de contact:

    Secretariat FIM: local POLIZU, corp F, etaj 3, telefon: 021 402 9039

    Coordonatorii programelor de masterat:

      INGINERIE MEDICALĂ (IM) - Prof. Mihaela MOREGA, mihaela.morega@upb.ro

      SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB) -  Prof. Ioana DEMETRESCU, ioana_demetrescu@yahoo.com

      BIOTEHNOLOGIE (BT) - Conf. Camelia UNGUREANU, ungureanucamelia@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Folder PROGRAME MASTER
Folder DISERTATIE 2017
URL EVENIMENTE
File Regulamentul UPB pentru studii de masterat
File Structura anului universitar 2016-2017
File Instructiuni SSM pentru studenti