Folder MASTERAT 2020-2021

Acest spaţiu este dedicat studenţilor înscrişi la masteratele Facultăţii de Inginerie Medicală (FIM). 

Informaţiile postate aici sunt de interes curent, incluzand orariile, programarea sesiunilor de examene şi de disertaţie, detalii despre desfăşurarea activităţilor de cercetare, prezentarea unor evenimente, ş.a.  Selectaţi (în meniurile de mai jos) categoria de informaţii care vă interesează.

Masteranzii sunt invitaţi să revină periodic pentru a fi la curent cu noutăţile şi să adreseze întrebările, părerile şi observaţiile lor la secretariatul facultăţii, sau coordonatorilor de programe.

Date de contact:

    Secretariat FIM: local POLIZU, corp F, etaj 3, telefon: 021 402 9039

    Coordonatorii programelor de masterat:

      INGINERIE MEDICALĂ (IM) - Prof. Mihaela MOREGA, mihaela.morega@upb.ro

      SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB) -  Prof. Daniela IONIŢĂ, daniela.ionita@upb.ro

      SMART BIOMATERIALS and APPLICATIONS (SMART) - Prof. Horia IOVU, horia.iovu@upb.r

      BIOINGINERIE APLICATĂ pentru MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR) - Prof. Sorin Ion JINGA, sorin.jinga@upb.ro

      TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ (TIM) - Prof. Mihaela MOREGA, mihaela.morega@upb.ro

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Folder PROGRAME MASTER
Folder DISERTATIE
File Regulamentul UPB pentru desfasurarea studiilor de masterat (2020)
File Structura anului universitar 2020 - 2021
File Instructiuni SSM pentru studenti
URL EVENIMENTE