Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2017

 

Programele oferite - masterate de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările:

 

 • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
 • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor
 • Biotehnologie (BT) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate

 

Numărul de locuri:

 • Subvenţionate:
 • Cu taxă: 

 

Înscrierea la concursul de admitere

                Observaţie. În Fişa de înscriere, candidaţii menţionează opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, ca şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

 • admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018 se va desfăşura în două sesiuni:
                  sesiunea I - înscrierea şi concursul de admitere se desfăşoară în perioada 3 - 14 iulie 2017
                  sesiunea II - înscrierea şi concursul de admitere se desfăşoară în perioada 28 august - 15 septembrie 2017 
 • înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00
 • taxa de înscriere este de 125 RON conform hotărarii Senatului UPB

           (*) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singură dată pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat).

 

Concursul de admitere se desfăşoară ............. (detaliile se vor anunţa îndată ce vor fi cunoscute)

 

Comunicarea rezultatelor. Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

 

Înmatricularea candidaţilor admişi începe imediat după afişarea rezultatelor. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Reglementărilor UPB pentru admitere la masterat.

 

Date de contact şi informare:

 • http://www.dbb.pub.ro şi http://dbb.pub.ro/admitere
 • telefon: 0214029039
 • adresa: UPB Campus POLIZU, Corp F, etajul 3, Str. Polizu nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (vezi harta)
 

HTML Document Actele necesare inscrierii la concurs