Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2017

 

Programele oferite - masterate de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările:

 
 • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
 • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor
 • Biotehnologie (BT) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
 • Smart Biomaterials and Applications (BA) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate

 

Numărul de locuri (total pentru anul universitar 2017-2018):

 • Subvenţionate: 70
 • Cu taxă:  30

 

Înscrierea la concursul de admitere

Observaţie. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, ca şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

 • admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018 se va desfăşura în două sesiuni:
 

sesiunea I - înscrierea se desfăşoară în perioada 3 - 12 iulie 2017, iar probele concursului de admitere vor avea loc în zilele de 13 şi 14 iulie

sesiunea II - înscrierea se desfăşoară în perioada 28 august - 13 septembrie 2017, iar probele concursului de admitere vor avea loc în zilele de 14 şi 15 septembrie

 • înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00
 • taxa de înscriere este de 100 RON conform hotărarii Senatului UPB

(*) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singură dată pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat).

 

Desfăşurarea concursului.  Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului).

Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) 

Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB

 

Comunicarea rezultatelor. Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Reglementărilor UPB pentru admitere la masterat.

 

Date de contact şi informare:

 • http://www.dbb.pub.ro şi http://dbb.pub.ro/admitere
 • telefon: 0214029039
 • adresa: UPB Campus POLIZU, Corp F, etajul 3, Str. Polizu nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (vezi harta)
 

HTML Document Actele necesare inscrierii la concurs