Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2018


Programele oferite - masterate de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările:

 
  • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor
  • Smart Biomaterials and Applications (SMART) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate

 

Numărul de locuri (total pentru anul universitar 2018-2019, cu posibilitate de suplimentare, în cazul unui număr mare de solicitări):

  • Subvenţionate: 70
  • Cu taxă: 10

 

Înscrierea la concursul de admitere

  • admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2018 - 2019 se desfăşoară în două sesiuni:
 

sesiunea I (iulie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 2 - 11 iulie 2018, iar probele concursului de admitere au loc în zilele de 12 şi 13 iulie

                Programarea probei interviu pentru cele trei masterate este următoarea: 

                 Inginerie Medicală (IM)- vineri, 13 iulie 2018, ora 9.00 (sala F324)

                 Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)- Joi, 12 iulie 2018, ora 16.00 (sala D013)

                 Smart Biomaterials and Applications (SMART)- Joi, 12 iulie 2018, ora 16.00 (sala D013)

 

sesiunea II (septembrie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 27 august - 12 septembrie 2018, iar probele concursului de admitere sunt programate pentru zilele de 13 şi 14 septembrie

                Programarea probei interviu urmează a fi anunţată la finalul înscrierilor.

 

  • înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00
  • taxa de înscriere este de 100 RON conform hotărarii Senatului UPB

(*) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singură dată pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat).

   

Observaţie. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, ca şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

 

Desfăşurarea concursului: 

          Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului).

Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) 

Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB

 

Comunicarea rezultatelor:

Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Regulamentului UPB pentru admitere la masterat.

 

Date de contact şi informare:

 

HTML Document Actele necesare inscrierii la concurs