Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2017

 

Programele oferite - masterate de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările:

 

 • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
 • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor
 • Biotehnologie (BT) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
 • Smart Biomaterials and Applications (BA) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate

 

Numărul de locuri:

 • Subvenţionate: 70
 • Cu taxă:  30

 

Înscrierea la concursul de admitere

Observaţie. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, ca şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

 • admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018 se va desfăşura în două sesiuni:
 

sesiunea I - înscrierea se desfăşoară în perioada 3 - 12 iulie 2017, iar probele concursului de admitere vor avea loc în zilele de 13 şi 14 iulie  

sesiunea II - înscrierea se desfăşoară în perioada 28 august - 13 septembrie 2017, iar probele concursului de admitere vor avea loc în zilele de 14 şi 15 septembrie

 • înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00
 • taxa de înscriere este de 100 RON conform hotărarii Senatului UPB

(*) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singură dată pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat).

 

Desfăşurarea concursului.  Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului).

Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) 

Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB

 

Sesiunea I - iulie 2017

Interviurile pentru concursul de admitere vor avea loc in urmatoarele zile:  

·     Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) -13 iulie 2017, ora 10.00 sala D018 (corp POLIZU)

·     Biotehnologie (BT) -13 iulie 2017, ora 10.00 sala D018 (corp POLIZU)

·     Smart Biomaterials and Applications (BA) -13 iulie 2017, ora 12.00 sala D018 (corp POLIZU)-INTERVIUL SE DESFASOARA IN LIMBA ENGLEZA

·     Inginerie Medicală (IM) - 14 iulie 2017, ora 9.00 sala F325 (corp POLIZU)

 

Comunicarea rezultatelor. Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

 

REZULTATE ADMITERE  Sesiunea I - IULIE 2017

 

   Specializarea INGINERIE MEDICALA _

   Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE

   Specializarea BIOTEHNOLOGIE

   Specializarea SMART BIOMATERIALS and APPLICATIONS

 

Înmatricularea candidaţilor admişi în sesiunea iulie 2017 începe imediat după afişarea rezultatelor:

Vineri 14 iulie pana la ora 16:00

Sambata 15 iulie orele 9:00 - 15:00

Luni 17 iulie orele 14:00-16:00

Marti 18 iulie orele 14:00-16:00.

 

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Reglementărilor UPB pentru admitere la masterat.

 

Date de contact şi informare:

 • http://www.dbb.pub.ro şi http://dbb.pub.ro/admitere
 • telefon: 0214029039
 • adresa: UPB Campus POLIZU, Corp F, etajul 3, Str. Polizu nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (vezi harta)
 

File Candidati admisi Inginerie Medicala - iulie 2017
File Candidaţi admisi Biotehnologie
File Candidaţi admisi Smart Biomaterials and Applications
File Candidaţi admisi Substante, Materiale si Sisteme Biocompatibile
HTML Document Actele necesare inscrierii la concurs