Folder detalii-amitere Item only translated in Romanian

 

Programele oferite în acest an la Facultatea de Inginerie Medicală - masterate de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările:

 
  • Bioinginerie Aplicată pentru Medicina Regenerativă (BAMR) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Smart Biomaterials and Applications (SMART) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate (se desfăşoară în limba engleză)
  • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor

 

Înscrierea la concursul de admitere https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

  • numărul total de locuri alocate pentru anul universitar 2021 - 2022: 70 locuri bugetate şi 150 locuri cu taxă; locurile se distribuie pe specializări urmărind opţiunile candidaţilor şi există posibilitatea suplimentării lor în funcţie de solicitări şi de disponibilul existent la nivelul universităţii
  • admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2021 - 2022 se desfăşoară în două sesiuni:
 

      Sesiunea I (iulie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 3 - 11 iulie 2021, iar probele concursului de admitere au loc în perioada 13 - 15 iulie

               Sesiunea II (septembrie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 30 august - 15 septembrie 2021, iar probele concursului de admitere sunt programate în perioada 16 - 17 septembrie 

 

Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere atat opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, cat şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura prioritatea la o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

 

Desfăşurarea concursului: 

          Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului).

     În sesiunile de admitere din 2021, interviul se desfăşoară on line, pe platforma Microsoft TEAMS; candidaţii primesc la înscriere toate informaţiile necesare pentru acces şi pentru pregătirea interviului.

Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum:

# activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă,

# planul personal de educaţie şi pregătire profesională,

# motivaţia de a urma programul de master,

# disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) 

 

Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB

 

              Sesiunea I (iulie 2021) - PROGRAMAREA PROBEI 2 (interviu)

 

              Sesiunea II (septembrie 2021) - PROGRAMAREA PROBEI 2 (interviu)

 

Rezultatele examenului se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site după încheierea concursului de admitere.

https://fim.upb.ro/admitere-masterat/

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Reglementărilor UPB pentru admitere la masterat.

 

Date de contact şi informare:

 

HTML Document Programarea probei 2 la admitere master - sesiunea iulie 2021
HTML Document Programarea probei 2 la admitere master - sesiunea septembrie 2021