Folder ADMITEREA 2017 la studii de MASTERAT

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

 

                         Date de contact pentru informaţii şi înscriere la concursul de admitere:  

                                    local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3  (vezi harta)

                                    telefon: 021 402 9039 

 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere la 4 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, finalizate cu examen de disertaţie si 120 puncte credit). Conform clasificării programelor de studii universitare de masterat, aceste programe sunt de tipul "masterat de cercetare". Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările Ministerului Educaţiei) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European.

Toate cele patru programe sunt aprobate prin HG 117/2017, Anexa 1 (emisă la 30.03.2017 şi reactualizată data de 11.08.2017) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 (aici).

Trei programe sunt de tip masterat complementar şi se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă în specializările următoare: 

INGINERIE MEDICALĂ

Specializarea INGINERIE MEDICALĂ este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE şi se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, biomedical sau de ştiinţe aplicate. Pregătirea formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice. Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi în ingineria pentru aplicaţii medicale. Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti în domenii diferite.

SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE

Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR. Programul urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc. Sunt abordate domenii moderne - inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate. Dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare permite derularea cu succes a programelor de cercetare avansată în cadrul studiilor de masterat.

BIOTEHNOLOGIE

Specializarea BIOTEHNOLOGIE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE. Programul formează specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, industrie şi consultanţă / expertiză în domeniul biotehnologiilor medicale. Se urmăreşte integrarea multidisciplinară a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor vieţii, ingineriei biochimice şi din domeniul conducerii şi controlului bioproceselor. Componenta managerială şi antreprenorială a programului facilitează accesul absolvenţilor la o piaţă a muncii în care firmele de mici dimensiuni abordează cu succes strategii de afaceri şi de promovare a unor produse de nişă cu deschidere largă spre piaţă.

 

Programele menţionate au fost supuse evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011.

SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS

Specializarea SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este obţinută printr-un masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017.

Specializarea este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE conform listei aprobate prin HG nr. 117/2017, Anexa 1 (emisă în 30.03.2017 şi completată în 11.08.2017), a programelor de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

 

  DETALII  DESFĂŞURARE  ADMITERE 2017 .....

 

 

Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat sunt prezentate la http://www.upb.ro/admitere-master.html  precum si la  http://www.upb.ro/studii-master.html. Se recomandă candidaţilor să se documenteze în privinţa regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de masterat în UPB

 

Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2017
File HG 214/2017-Anexa1
File Pliant admitere MASTER 2016
File Harta_FIM