Folder ADMITEREA 2018 la studii de MASTERAT

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

 

                         Date de contact pentru informaţii şi înscriere la concursul de admitere:  

                                    local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3  (vezi harta)

                                    telefon: 021 402 9039 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere la 3 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, finalizate cu examen de disertaţie si 120 puncte credit). Conform clasificării programelor de studii universitare de masterat, aceste programe sunt de tipul "masterat de cercetare". Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările Ministerului Educaţiei) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European.

INGINERIE MEDICALĂ (IM)

Specializarea INGINERIE MEDICALĂ este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, reprezintă un masterat de tip complementar şi se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, biomedical sau de ştiinţe aplicate. Pregătirea formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice. Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi în ingineria pentru aplicaţii medicale. Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti în domenii diferite.

SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)

Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR. Programul este de tip complementar şi urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc. Sunt abordate domenii moderne - inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate. Dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare permite derularea cu succes a programelor de cercetare avansată în cadrul studiilor de masterat.


SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)

Specializarea SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este obţinută printr-un masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017.

Specializarea este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE conform listei aprobate prin HG nr. 117/2017, Anexa 1 (emisă în 30.03.2017 şi completată în 11.08.2017), a programelor de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

 

Toate cele trei programe sunt aprobate prin HG 117/2017, Anexa 1 (emisă la 30.03.2017 şi reactualizată data de 11.08.2017) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 (aici).

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) şi se adresează absolvenţilor programelor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, în scopul reoriantării profesionale, a deschiderii spre un nou domeniu generos în aplicaţii şi în căutare de forţă de muncă, inclusiv pentru domeniul de cercetare şi inovare. Programele menţionate au fost supuse evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. 

Masteratul de aprofundare SMART se adresează absolvenţilor studiilor de inginerie medicală şi ingineria materialelor, urmărind continuarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, cu deschidere pe piaţa muncii.

  DETALII  DESFĂŞURARE  ADMITERE 2018 .....

 

 

Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/. Se recomandă candidaţilor să se documenteze în privinţa regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de masterat în UPB

 

Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2018
File HG 214/2017-Anexa1
File Pliant admitere MASTER 2018
File Harta_FIM